June 2008

จริงหรือ.......หน้าต่างแห่งโอกาสของเอเชียกำลังจะปิดลง

จากการไปบรรยายใน Milken Institute Global Conference ประจำปี 2551 ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดย Milken Institute สถาบันวิจัยอิสระที่เน้นการวิจัย เพื่อปรับปรุ

ประโยชน์จากราคาข้าวแพงตกอยู่กับใคร

ในภาวะที่สินค้าแพงขึ้นแทบทุกชนิด แม้แต่ข้าวซึ่งปกติมีแต่ปัญหาราคาตกต่ำก็กลับแพงขึ้นด้วย การที่ข้าวมีราคาแพงแม้ว่าน่าจะเป็นผลดีต่อชาวนา แต่กลับทำให้เกิดข้อ

contract farming: โอกาสที่ชาวนาไทยอาจได้ประโยชน์จากต่างชาติ

เราคงต้องยอมรับว่าคนไทยนั้นมีเลือดรักชาติที่เข้มข้นประเทศหนึ่ง การขายทรัพย์สินในประเทศให้กับต่างชาติซึ่งแม้จะมีความเป็นกลางในทางเศรษฐศาสตร์ จึงกลับกลายเป

ให้สัมภาษณ์สดใน ?รายการสถานีสนามเป้า? เกี่ยวกับการตัดสินใจลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ให้สัมภาษณ์สดใน ldquo;รายการสถานีสนามเป้าrdquo; เกี่ยวกับการตัดสินใจลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้แ

พบปะประชาชนย่านประตูน้ำ เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าในละแวกข้างเคียง

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นำทีมงานกลุ่มสร้างเมืองด้วยปัญญา พบปะประชาชนย่านประตูน้ำ เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าในละแวกข้างเคียง

ทำดีได้ไม่ต้องใช้เงิน

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานผู้ก่อตั้งโครงการกองทุนเวลาเพื่อสังคม ร่วมสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการฯที่ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่างๆโด

บรรยายพิเศษเรื่อง ?ปั่นเยาวชนไทยให้ดีเลิศ?

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาร่วมกับกองทุนเวลาเพื่อสังคมจัดโครงการ เด็กดีและเก่งด้วย 3 ประสาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองและอาจารย์ในการดูแลบุตรหลาน โดยเชิญ ดร.เก

บรรยายพิเศษเรื่อง ? การบริหารจัดการภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน?

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเชิญ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมข้าราชการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเรื่อง ldquo; การบริหารจัดการภาย

เปิดใจว่าที่ผู้ว่า

ดร.เกรียงศักดิ์ เปิดใจแสดงเจตนารมณ์ลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยชูนโยบายสร้างเมืองด้วยปัญญา ในรายการวัชระโชว์ออกอากาศทาง ทรูวิชั่น 8

ปั่นจักรยานลดโลกร้อน

ทีมงานกลุ่มสร้างเมืองด้วยปัญญา รณรงค์ลดโลกร้อน รับมอบจักรยาน จาก ดร.เกรียงศักดิ์ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการไปพบปะประชาชนและรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วกรุงเทพฯ ณ สวนเบญจกิติ

พื้นที่อยู่อาศัย....ปัญหาของเมืองใหญ่

ที่อยู่อาศัยคือหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต โดยเฉพาะในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพฯ การมีที่พักที่มั่นคงปลอดภัยบนพื้นที่เป็นหลักแหล่งถื

การเมืองสีขาว

อริสโตเติล กล่าวไว้ว่า ldquo;ความดีของมนุษย์ต้องสิ้นสุด เมื่อเริ่มเล่นการเมืองrdquo;

ปัจฉิมกถา เรื่อง ?กลยุทธ์และกลวิธีการสร้างคุณภาพในองค์การด้านสวัสดิการสังคม? ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการประจำปีเพื่อเสริมสร้างความรู้และวิสัยทัศน์ให้แก่อาจารย์, นักวิชาการ และมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยเชิญ ศ.ดร.เกรียงศักด

บรรยายพิเศษเรื่อง ?ข้อคิดเพื่อชัยชนะ? ในงานมอบวุฒิบัตรประจำไตรมาสของ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บรรยายพิเศษเรื่อง ldquo;ข้อคิดเพื่อชัยชนะrdquo; ในงานมอบวุฒิบัตรประจำไตรมาสของ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

บรรยายในหัวข้อ ?บริหารชุมชนสะท้อนความรับผิดชอบสังคม?

กองมวลชนสัมพันธ์ ส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ สำนักเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมศ.กอ.รมน).เชิญ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บรรยายในหัวข้อ ldquo;บริหารชุมชนสะ

บรรยายให้กับพนักงานระดับผู้จัดการในหลักสูตร Managers in Action หัวข้อ Systematic Thinking

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ รับเชิญจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายให้กับพนักงานระดับผู้จัดการในหลักสูตร Managers in Action หัวข้อ Systematic Thinking ณ อาคารสำนักงานใหญ่บริษ

บรรยายในหัวข้อ ?ผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์?

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จัดอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 26 โดยเชิญ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บรรยายในหัวข้อ ldquo;ผู้นำในยุคโลกาภิ

"วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์" ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

ปัญหาสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (ซับไพร์ม) หรือ ldquo;วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์rdquo; ซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ก

ริชาร์ด ไมนอท ต่อยอดทางความรู้ สู่รางวัลโนเบล

ประสบการณ์หลังกำแพงฮาร์วาร์ดของจอร์ช ริชาร์ด ไมนอท (George Richards Minot) ได้มีส่วนสร้างเขากลายเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณูปการใหญ่หลวงแก่มนุษย์ช

พื้นฐานไต่เต้าเป็นนักธุรกิจ นักการตลาด นักสร้างสัมพันธ์

หากกล่าวถึงเจ้าหน้าที่บริหารชั้นสูง หรือ CEO ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของนักธุรกิจทั่วโลก ldquo;สตีฟ บาลเมอร์rdquo; (Steven Anthon

แถลงข่าว ?สร้างเมืองด้วยปัญญา? ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ลงรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามผู้สมัครอิสระ

บรรยากาศงานแถลงข่าว ldquo;สร้างเมืองด้วยปัญญาrdquo; ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประกาศเจตนารมณ์ จะร่วมกันสร้างกรุงเทพฯ ด้วยปัญญา กับประชาชนชาว กทม.ทุกคน ลงรับสม

บรรยายเรื่อง ?การศึกษาไทยในอนาคต?

สถาบันในเครือสุราษฎร์เทคโนโลยีฯ จัดอบรมคณาจารย์ในเครือฯ ประจำปีการศึกษา 2551 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บรรยา

บรรยายเรื่อง ?แนวทางพัฒนาเด็ก สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน?

โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดอบรมคณาจารย์ของโรงเรียน เชิญ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บรรยายเรื่อง ldquo;แนวทางพัฒนาเด็ก สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนrdquo; ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียน