พบปะประชาชนย่านประตูน้ำ เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าในละแวกข้างเคียง

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นำทีมงานกลุ่มสร้างเมืองด้วยปัญญา พบปะประชาชนย่านประตูน้ำ เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าในละแวกข้างเคียง พร้อมทั้งแนะนำตัวเองและทีมงาน เพื่ออาสาตัวเข้ามาทำงานเมืองบริหาร กทม. ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน