บรรยายเรื่อง ?การศึกษาไทยในอนาคต?

สถาบันในเครือสุราษฎร์เทคโนโลยีฯ จัดอบรมคณาจารย์ในเครือฯ ประจำปีการศึกษา 2551 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บรรยายเรื่อง ldquo;การศึกษาไทยในอนาคตrdquo; ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าฟังกว่า 400 คน