February 2011

Newsletter กุมภาพันธ์ 2554

Meagan Fisher CM1

การก่อการร้ายและสอดคล้องกับสถานการณ์ของไทย

คอลัมน์ : แนวคิด ดร.แดน ในหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ชั่งไข่ขายเป็นกิโล เพียงแค่นโยบายหลอกเด็ก หรือทางแก้ที่แท้จริง

ไข่ชั่งกิโล เป็นเรื่องที่ควรจะยกเลิกไป เช่น เวลาเอาไข่มารวมกันแล้วชั่งจะวุ่นวายมาก เรื่องการกำหนดราคาจะมีการปัดเศษ เอาไข่มารวมกันก็จะแตกได้ง่าย สูญเสียเยอะ คนหยิบก็หลายมือท