บรรยายเรื่อง ?การประกอบการเพื่อสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย?

ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ รับเชิญบรรยายเรื่อง ldquo;การประกอบการเพื่อสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยrdquo; ให้กับมวลมิตรโรแทเรียนฟัง ในการประชุมของสโมสรโรตารีบางรัก

ณ โรงแรมตวันนา รามาดา (26 ก.ค. 2550)