July 2010

ยอมรับความต่าง คือ เสรีภาพแท้

     จากข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส ได้ลงมติเห็นชอบกฎหมายห้ามหญิงชาวมุสลิมสวมเครื่องแต่งกายที่ปกคลุมร่างกายมิดชิด ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า หรือที่เรียกว่า ?นิกอบ? และ ?บุรกา? ตามที่สาธารณะ ฝ่าฝืนถูกปรับ 150 ยูโร (ประมาณ 6,100 บาท) และหากใครบังคับให้ผู้หญิงสวมผ้าปิดหน้า ต้องถูกปรับ 15,000 ยูโร (มากกว่า 610,000 บาท) ร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกส่งให้วุฒิสภาพิจารณาลงมติในเดือน กันยายน


ปรองดองต้องเต็มใจ

          หากพิจารณาสังคมไทยในเวลานี้ การที่จะให้เกิดความปรองดอง / สมานฉันท์ ที่แท้จริง