อยาก'delete'ใครที่สุด

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

หากมีคำถามว่า "สมมุติปุ่มลบ (delete) บนคีย์ บอร์ดคอมพิวเตอร์สามารถ ลบพนักงานบางคนออกไปได้ เราอยากลบคนแบบไหนออกไปมากที่สุด?"

คิดว่าผู้บริหารหรือหัว หน้างานจะตอบว่าอะไร?

คนที่เขาไม่อยากร่วมงาน หรือพนักงานที่เขาอยาก กดปุ่ม delete มากที่สุดคือ พนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อ องค์กร เช่น ยักยอกเวลา ยัก ยอกทรัพย์ ไม่รักษาความลับขององค์กร นินทาว่าร้าย รองลงมาคือ พนักงาน "ไม่เต็มที่" ทั้งหลาย ได้แก่ พวกหนักไม่เอาเบาไม่สู้ เกียจคร้าน รักสบาย อยากได้เงินเยอะแต่ทำงานน้อยๆ


ตรงกันข้ามหากถามว่าอยากสนับสนุนพนักงานแบบใดให้ก้าวหน้ามากที่สุด? คำตอบล้วนใกล้เคียงกันคือ พนักงาน "เต็มที่" คิดดีทำดี และมีนิสัยดี เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ขยัน เอาจริงเอาจัง รักการเรียนรู้ รอบคอบ ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีม รักความดีเลิศ อดทน คิดสร้าง สรรค์ และชอบการแก้ปัญหา

ในฐานะคนทำงานเราคงไม่อยากเป็นพนักงานที่ผู้บริหารอยากกดปุ่ม delete แต่ย่อมต้องการได้รับเสียงชื่นชมและส่งเสริมให้ก้าวหน้า ดังนั้น เราจึงควรสำรวจตัวเราว่ามีนิสัยอะไรบ้างที่เราควรแก้ไข และมีนิสัยใหม่ๆอะไรบ้างที่ดีเรายังไม่มี และควรพัฒนา

เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนนิสัย ต้องเริ่มต้นที่ความคิดของเราก่อน ที่สำคัญคือ ต้องมีความ คิด "ปฏิเสธ" นิสัยไม่ดีของตัวเอง ยอมรับว่านิสัยของเราบางอย่างนั้นไม่ดี เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและความสำเร็จของชีวิตในอนาคต นอกจากปฏิเสธแล้วเราต้องมี "ความปรารถนา" ที่จะมีนิสัยดีๆให้กลายเป็นนิสัยใหม่ของเรา

จูงใจ และตั้งใจ หากเราต้องการพัฒนานิสัยที่ดีๆให้เกิดขึ้น นั่นหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง แก้ไขนิสัยเดิมๆ การสร้างนิสัยใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ต้องอาศัย การจูงใจตัวเองให้ตระหนักถึงข้อดีของนิสัยนั้น และลงมือในภาคปฏิบัติ เริ่มด้วยความตั้งใจ ความเอาจริงเอาจัง

ทำซ้ำ สร้างวินัย การวิจัยทางการแพทย์พบว่า คนเราสามารถมีนิสัยใหม่ได้ ถ้าทำสิ่งใดซ้ำๆกันต่อเนื่องได้ 45 วัน จะกลายเป็นนิสัยใหม่ได้

สุดท้ายต้องพยายามอย่างไม่ลดละ ย่อมมีความยากลำบากอยู่บ้าง และหลายคนอาจล้มเหลวหรือล้มเลิกกลางคัน แต่คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่อดทน พยายามอย่างไม่ลดละ ไม่ล้มเลิก แม้ล้มเหลวบ้างระหว่างทาง เพราะ นานวันเข้าจะกลายเป็นความ เคยชิน กลายเป็นนิสัยใหม่ไปโดยปริยาย

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com
แหล่งที่มาของภาพ : http://hot.ohozaa.com/uploads/f121c3994ef1bdb13aaa8e96cdd4a8fc.jpg