สังคม

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

คนทำงานจำนวนไม่น้อยประสบกับปัญหาสุขภาพตามมาภายหลัง เพราะไม่รู้วิธีเตรียมพร้อม ปรับตัวให้เหมาะสมที่จะทำงานช่วงกลางคืน รายงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า การทำงานดึกมีผลต่อสุขภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของคนทำงาน

แอนเดรีย สเปธ แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ได้ทำการวิจัยด้านการนอนหลับและนาฬิกาชีวภาพ โดยนำคนมากินนอนกันอยู่ในห้องวิจัยได้รับอาหารในแต่ละมื้อตามเวลาที่กำหนดและสามารถรับประทานอะไรเพิ่มเติมในช่วงเวลาอื่นๆได้ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกกำลังกาย และถูกจำกัดให้นอนได้เพียง 4 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 5 คืนติดต่อกัน ผลปรากฏว่าน้ำหนักขึ้นมากกว่าผู้ที่ถูกควบคุมให้นอนเป็นเวลา 10 ชั่วโมงในแต่ละคืน


แหล่งที่มาของภาพ : http://www.writeeditions.com/wp-content/uploads/2011/01/writeedition-books.pn

ประโยชน์จากการอ่านหนังสือนอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้อ่านแล้ว การอ่านหนังสือยังประกอบไปด้วยประโยชน์อีกหลากหลายประการ
อาทิเช่น ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเขียน การคิด และการวิเคราะห์ รวมถึงทักษะทางด้านความจำ การเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ เป็นต้น 


แหล่งที่มาของภาพ : http://www.cleanegroup.org/assets/Images/_resampled/blogphoto-web-image.jpg

เมื่อเดือนที่ผ่านมามีการถกเถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับการพิจารณา พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ซึ่งให้อำนาจแก่กระทรวงการคลังในการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ หลายฝ่ายเกิดความกังวลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินครั้งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลในครั้งนี้ว่าอาจทำให้ประเทศประสบปัญหาหนี้สาธารณะเหมือนอย่างประเทศกรีซได้

เราเห็นในหลายครั้งว่าความจำเป็นในการใช้งบประมาณมีไม่จำกัดแต่รัฐมีงบประมาณจำกัด รัฐบาลของทุกประเทศ

เดลินิวส์
คอลัมน์ ?แนวคิด ดร.แดน?

นับเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่ผู้นำของจีนได้ตระหนักถึงปัญหาความยากจนในประเทศ ในปี 2522 เติ้งเสี่ยวผิงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย โดยประกาศนโยบายสร้างสังคมที่มั่งคั่ง (Xiaokang society) ที่ซึ่งพลเมืองจะสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายมากพอโดยไม่ต้องกังวลอยู่กับการดิ้นรนต่อสู้ในแต่ละวันเพื่อความอยู่รอด

แต่ดูเหมือนว่าความพยายามในการสร้างความมั่งคั่งของชนชั้นนำของจีน กลับทำให้ประเทศจีนติดกับดักของสังคมแห่งความมั่งคั่ง ดังแนวคิดของ J.K. Galbraith ในหนังสือเรื่อง ?The Affluent Society? ที่ตีพิมพ์ในปี 2501 ซึ่งเป็นบทวิพากษ์กรอบความคิดที่มุ่งสนใจการขยายตัวของ GDP และการผลิตของสหรัฐฯ โดยตั้งคำถามว่า GDP อาจไม่ทำให้คุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น


แหล่งที่มาของภาพ : http://interactyx.com/wp-content/uploads/2012/04/Trap.jpg

     ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด แรงกดดันจากสภาพสังคมที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ตั้งแต่แรกเกิด เข้าอนุบาล มหาวิทยาลัย จนเรียนจบออกมาหางานทำ ฯลฯ  สถิติการเกิดภาวะหรือโรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่นพุ่งสูงขึ้นในแต่ละปี ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ที่ถดถอยลงอย่างน่าตกใจ  รวมทั้งการขาดทักษะการแก้ปัญหาในชีวิต อันเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การแก้ปัญหาในทางที่ผิดทั้งต่อตนเอง เช่นการทำร้ายตนเอง ฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายผู้อื่นและนำมาซึ่งปัญหาความขัดแย้งในสังคมมากมายตามมา

ศ.ดร เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

การสอนลูกให้รู้จักการขอบคุณ หรือ การพูดขอบคุณให้ติดปากอยู่เสมอ เป็นเรื่องที่โดยทั่วไปพ่อแม่มักสอนให้ลูก ๆ ทำเป็นประจำอยู่แล้ว เช่น เมื่อได้รับของจากใคร หรือรับการช่วยเหลือจากใคร ให้กล่าวคำว่าขอบคุณครับ หรือ ขอบคุณค่ะ กับบุคคลผู้นั้นทันที เนื่องจากเป็นมารยาทสังคมที่พึงปฏิบัติและเป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่น่ารัก มีเสน่ห์ ให้กับลูกของเรา พร้อมทั้งทำให้คนต่างๆ เห็นว่าพ่อแม่สั่งสอนลูกมาอย่างดีด้วย

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

จากบทหนึ่งในหนังสือ ldquo;เรื่องเล่าเขย่าคิดrdquo; ที่ผมเคยเขียนเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังว่า ผมมีหนังสือที่สันปกได้รับความเสียหายอยู่หลายสิบเล่ม แม้ผมจะบริจาคเข้าห้องสมุดไปหมดแล้ว แต่เมื่อคิดถึงหนังสือเหล่านี้เมื่อใด เหตุการณ์ในวันเกิดเหตุจะผุดขึ้นมาในใจผม พร้อม ๆ กับคำถามที่ยังค้างคาใจอยู่เสมอว่า ldquo;เหตุใด พ่อแม่จึงปล่อยให้ลูกทำแบบนี้hellip;.rdquo;

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติลดการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยให้นายจ้างและลูกจ้างลดเงินสมทบลงฝ่ายละร้อยละ 2 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3 ของเงินเดือน ส่วนรัฐบาลยังคงสมทบเงินเข้ากองทุนฯในอัตราเดิมคือร้อยละ 2.75 ทั้งนี้มาตรการนี้จะดำเนินการเป็นเวลา 6 เดือน