การเมือง

ก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีข่าวปรากฏหนาหูทางสื่อมวลชนทุกสำนักว่ามีการล็อบบี้และล็อกโผไว้เรียบร้อยแล้ว แม้ใครจะเป็นคู่แข่ง แม้ใครจะทักท้วงประการใดก็ไร้ความหมาย อีกทั้งมีการตั้งข้อสังเกตว่า “การล็อกตำแหน่ง
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

จากกระบวนการได้มาซึ่งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากได้สมัชชาแห่งชาติจำนวน 2,000 คนแล้ว จะเลือกกันเองให้เหลือ 200 คน และขั้นตอนสุดท้ายคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) จะทำการคัดเลือกให้เหลือ 100 คน เพื่อเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐ
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

จากการตอบข้อซักถามของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ถึงการแต่งตั้งทหารเข้ามาเป็นบอร์ดของรัฐวิสาหกิจจำนวนมากว่า การให้ทหารเข้าไปเป็นบอร์ด ไม่ได้เป็นการให้รางวัลหรือเป็นการตอบแทน แต่พิจารณาจากคุณสมบัติที่เป็น
0

จากการตอบข้อซักถามของ พล..สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ถึงการแต่งตั้งทหารเข้ามาเป็นบอร์ดของรัฐวิสาหกิจจำนวนมากว่า การให้ทหารเข้าไปเป็นบอร์ด ไม่ได้เป็นการให้รางวัลหรือเป็นการตอบแทน แต่พิจารณาจากคุณสมบัติที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสาม

เมื่อเดือนเมษายน 2549 พรรคไทยรักไทยและ น.ต. ศิธา ทิวารี ได้ฟ้องผมในข้อหาหมิ่นประมาท อ้างว่าข้อความที่ผมแถลงข่าวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2549 ซึ่งได้กล่าวถึงแนวทางการหาเสียงของพรรคไทยรักไทยว่า หลายเรื่องเป็นเรื่องโกหกและทำไม่ได้จริง ข้อความเหล่านี้ศาลเห็นว่า เป็นการติชมด้วย
0

เมื่อเดือนเมษายน 2549 พรรคไทยรักไทยและ น..

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้แถลงผลงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กระแสตอบรับคงเป็นที่ทราบดีว่า ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าคำชม แม้ว่าจะมีเสียงชื่นชมและยอมรับในความเป็นคนดีและซื่อสัตย์ของนายกรัฐมนตรี แต่การทำงานที่เชื่องช้า ขาดรูปธรรมในการแก้
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ณ เวลานี้ ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งเอกสารทางการเมืองฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้กับทุกครัวเรือนในประเทศไทยเพื่อทำการศึกษาก่อนที่จะมีการออกเสียงประชามติ
At this time, the Government of Thailand has announced that the Constitution of 2007 will be upheld as supreme law. This political document has been distributed to every household in Thailand for the careful perusal of its citizens before the referendum.

หลังการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม นี้ คนไทยทุกคนคงอยากเห็นหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เกิดขึ้นจริงในการบริหารประเทศทุกภาคส่วน ผมจึงขอเสนอความเห็นที่คิดว่าเป็นประโยชน์และทำได้จริงมาถึงเพื่อน ๆ ว่าควรให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของหน่วยงานราชการมากขึ้น เพื่อให้เกิดภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งสร้างความตื่นตัวให้ชุมชนตระหนักถึง
0
*ที่มาของภาพ - http://www.dmsc.moph.go.th/cleangov/knowledge/blank_clip_image008.jpg

0
0
เมื่อเอ่ยถึง ldquo;การเมืองrdquo; หลายคนแสดงออกถึงอาการเบื่อหน่าย ไม่น่าสนใจ ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวและมีทัศนคติมุมมองในเชิงลบต่อการเมืองไทยที่เต็มไปด้วยการทุจริตโกงกิน การกอบโกยผลประโยชน์ การแย่งชิงอำนาจและตำแหน่ง การซื้อเสียง การเล่นพรรคเล่นพวก การใช้อำนาจโดยมิชอบ ฯลฯ มุมมองดังกล่าวจึงส่งผลให้คนจำนวนมากขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองไปอย่างน่าเสียดาย ดังเห็นได้จากสถิติของจำนวนผู้ที่ออกมาลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นมีเปอร์เซ็นต์ของการนอนหลับทับสิทธิ์ที่สูงมากมาโดยตลอด
ห้างค้าปลีกต่างชาติฉวยโอกาสเร่งขยายสาขาระหว่างที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอยู่ในกระบวนการพิจารณา ทำให้ร้านโชว์ห่วยถูกรุกหนัก สถิติยืนยันว่า 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจขายปลีกขายส่งเลิกกิจการไปเกือบ 8 หมื่นราย เหลือเพียง 1.8 แสนราย จากที่เคยเปิดกิจการกว่า 3 แสนราย จากผลระทบดังกล่าว ได้เกิดเสียงเรียกร้อง
Thailand’s Draft Retail and Wholesale Business Act B.E.... is currently undergoing perusal. Meanwhile, foreign superstores emerge in abundance countrywide. The Department of Business Development shows the statistical impact of this growth
0
0
ถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ของการเมืองไทย เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ใช้เวลาอ่านคำวินิจฉัยนับ 10 ชั่วโมง ที่อัยการสูงสุดยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคการเมือง 5 พรรคได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย ซึ่งเป็นคดีที่พรรคไทยรักไทยถูกกล่าวหาว่าจ้างพรรคเล็กลงสมัครเพื่อหลีกเลี่ยงกฎ 20 % หากเขตเลือกตั้งมีผู้สมัครเพียงพรรคเดียว ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ถูกตั้งข้อหาใส่ร้ายพรรคไทยรักไทยและขัดขวางการเลือกตั้ง