การเมือง

ถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ของการเมืองไทย เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ใช้เวลาอ่านคำวินิจฉัยนับ 10 ชั่วโมง ที่อัยการสูงสุดยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคการเมือง 5 พรรคได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย ซึ่งเป็นคดีที่พรรคไทยรักไทยถูกกล่าวหาว่าจ้างพรรคเล็กลงสมัครเพื่อหลีกเลี่ยงกฎ 20 % หากเขตเลือกตั้งมีผู้สมัครเพียงพรรคเดียว ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ถูกตั้งข้อหาใส่ร้ายพรรคไทยรักไทยและขัดขวางการเลือกตั้ง

ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับรับฟังความคิดเห็น ที่ได้ตีพิมพ์ออกมาให้ประชาชนศึกษากัน ก่อนที่จะถึงเวลาลงประชามติเพื่อรับร่างฯนั้น ปรากฏว่ามีคำเฉพาะที่อาจตีความได้มากกว่าหนึ่งอย่าง ภาษาหรือข้อความบางประโยคยังคลุมเครือ และยากต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไปได้

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

จากการตอบข้อซักถามของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ถึงการแต่งตั้งทหารเข้ามาเป็นบอร์ดของรัฐวิสาหกิจจำนวนมากว่า การให้ทหารเข้าไปเป็นบอร์ด ไม่ได้เป็นการให้รางวัลหรือเป็นการตอบแทน แต่พิจารณาจากคุณสมบัติที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และแก้ปัญหาขององค์กรได้ ซึ่งขอเวลาให้บุคคลเหล่านั้นทำงานก่อนเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเอง

เมื่อเอ่ยถึง "การเมือง" หลายคนแสดงออกถึงอาการเบื่อหน่าย ไม่น่าสนใจ ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวและมีทัศนคติมุมมองในเชิงลบต่อการเมืองไทยที่เต็มไปด้วยการทุจริตโกงกิน การกอบโกยผลประโยชน์ การแย่งชิงอำนาจและตำแหน่ง การซื้อเสียง การเล่นพรรคเล่นพวก การใช้อำนาจโดยมิชอบ ฯลฯ มุมมองดังกล่าวจึงส่งผลให้คนจำนวนมากขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองไปอย่างน่าเสียดาย ดังเห็นได้จากสถิติของจำนวนผู้ที่ออกมาลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นมีเปอร์เซ็นต์ของการนอนหลับทับสิทธิ์ที่สูงมากมาโดยตลอด