การเมือง

การเดินทางไปยังสหภาพพม่าของรักษาการนายกฯ และคณะ ในวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยรักษาการนายกฯ ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนขึ้นเครื่องบินถึงประเด็นการไปเยือนพม่าว่า “ประเด็นการหารือจะครอบคลุมทุกเรื่อง” สำหรับรูปแบบการเจรจาเป็นการ
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

การลงพื้นที่อีสาน 7-9 ส.ค. ของรักษาการนายกรัฐมนตรี ตอกย้ำความกลวงของการแก้จน สร้างภาพโดยเลือกลงพื้นที่จนน้อย เพราะวัตถุประสงค์เพื่อหาเสียงมิใช่ติดตามผลนโยบายจริง ชี้นายกฯ อ้างคนจนลดลง แต่ตัวเลขสหประชาชาติฟ้องว่าไทยไม่ได้ดีขึ้น
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ในช่วงนี้ เราคงเห็นภาพการเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ มุ่งให้ประชาชนรับรู้ถึงการเป็นผู้นำพรรคของหัวหน้าอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คนหนุ่มรุ่นใหม่ มือสะอาด มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง มีความพร้อมในการเข้ามาบริหารประเทศ และการนำเสนอวาระประชาชน
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

จากงานศึกษาของผม เรื่อง ”ผลกระทบของระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาประเด็นที่เป็นเป้าหมายของการปฏิรูปการเมืองใน 3 มิติ
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ผ่านพ้นไปแล้วกับการแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องการบริหารจัดการเลือกตั้งและการให้ใบเหลืองใบแดงของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้ง 10 คน ซึ่งทำให้เรารู้ว่าแต่ละคนมีแนวทางที่จะบริหารจัดการเลือกตั้งอย่างไรให้มีความสุจริตและ
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

โครงการจัดทำบัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์(Smart Card) ที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการ โดยจัดทำแผนเร่งรัดการจัดทำบัตร ระดมสรรพกำลังจากจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งนายอำเภอและทะเบียนท้องถิ่นให้บริการ
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

สถานการณ์ที่ฝ่ายรัฐบาลและตำรวจสรุปว่า เป็นการลอบวางระเบิดสังหารรักษาการนายกฯ ได้กลบกระแสข่าวร้อนในช่วงต้นสัปดาห์อย่างหมดสิ้น พร้อมคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุการณ์การลอบวางระเบิดดังกล่าวว่าอาจเป็นการจัดฉากเพื่อวัตถุประสงค์บาง
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

จากการทำเสนอวิทยานิพนธ์ดีเด่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง “การแปลงสิทธิอำนาจเป็นอำนาจ ผ่านรายการวิทยุนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน ศึกษากรณี : วิกฤตการณ์รุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยผลการศึกษาส่วนหนึ่ง
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

กรณีที่ นายจตุพร พรหมพันธุ์ รองโฆษกพรรคไทยรักไทยที่กล่าวพาดพิงถึงผมว่า ข้อเสนอของผมที่เสนอให้เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดจากหลายฝ่ายเข้ามาร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีลอบวางระเบิดนั้น ทำไม่ได้ตามกฎหมาย
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ปรากฏการณ์ของการใช้สื่อในช่วงเลือกตั้งได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย และที่ผ่านมามีการเปิดเผยถึงพฤติกรรมการใช้สื่อเพื่อสร้างคะแนนนิยมของพรรคการเมืองอยู่เป็นเนืองๆ ล่าสุดสำนักวิจัยเอเบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เก็บรวบรวมข้อมูล
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก