การเมือง

จากการประกาศนโยบายการปลดหนี้ภาคประชาชน ซึ่งได้ประกาศมาตรการแก้หนี้ไป เมื่อ 18 ตุลาคม 2548 และหนี้สินภาคเกษตรกรที่กำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้ และหนี้สินอื่น ๆ ที่ยังรอดำเนินการ เช่น หนี้กองทุนหมู่บ้าน หนี้สหกรณ์ หนี้กลุ่มออมทรัพย์ หนี้บัตรเครดิต ฯลฯ
0
จากการประกาศนโยบายการปลดหนี้ภาคประชาชน ซึ่งได้ประกาศมาตรการแก้หนี้ไป เมื่อ 18 ตุลาคม 2548 และหนี้สินภาคเกษตรกรที่กำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้ และหนี้สินอื่น ๆ ที่ยังรอดำเนินการ เช่น หนี้กองทุนหมู่บ้าน หนี้สหกรณ์ หนี้กลุ่มออมทรัพย์ หนี้บัตรเครดิต ฯลฯ

ประชาชน” การเมืองบนฐานที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำ ในการกำหนดทิศทางของประเทศไทย
0

ldquo;สมัชชาประชาชนrdquo; การเมืองบนฐานที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำ ในการกำหนดทิศทางของประเทศไทย

วิป” เป็นคำที่เราได้ยินบ่อยในการเมืองการปกครองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่จะต้องมีการแต่งตั้งประธานวิปรัฐบาลและประธานวิปฝ่ายค้าน คำว่า “วิป” (whip) ซึ่งหากแปลตามตัวอักษรว่า หวด, เฆี่ยน, โบย, ลงแส้, ฝึกอย่างเข้มงวด ยิ่งทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามาเกี่ยวข้องกับคำทางการเมืองได้อย่างไร
0

วิปrdquo; เป็นคำที่เราได้ยินบ่อยในการเมืองการปกครองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่จะต้องมีการแต่งตั้งประธานวิปรัฐบาลและประธานวิปฝ่ายค้าน คำว่า ldquo;วิปrdquo; (whip) ซึ่งหากแปลตามตัวอักษรว่า หวด, เฆี่ยน, โบย, ลงแส้, ฝึกอย่างเข้มงวด ยิ่งทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามาเกี่ยวข้องกับคำทางการเมืองได้อย่างไร

ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ เพื่อน ๆ คงได้รับทราบเกี่ยวกับข่าวการเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจน ที่เข้ามาชุมนุมอยู่หน้ารัฐสภา ระหว่างวันที่ 15-17 มี.ค.48 ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมประกอบด้วย 7 เครือข่าย คือ 1.ปัญหาอันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อน 2.กรณีพิพาทกับรัฐเรื่องที่ดินสาธารณะ 3.สลัม 4.ประมงเพื่อนบ้าน 5.ผู้ป่วยจากมลพิษในการทำงาน 6.กรณีป่าไม้ประกาศเขตอุทยาน 7.เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก โดยสมัชชาคนจนจะจัดตั้งคณะกรรมาธิการภาคประชาชน ตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจน และเรียกร้องให้รัฐบาลนำปัญหาของ 7 เครือข่าย ไปแถลงเป็นนโยบายของรัฐบาล
0

ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ เพื่อน ๆ คงได้รับทราบเกี่ยวกับข่าวการเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจน ที่เข้ามาชุมนุมอยู่หน้ารัฐสภา ระหว่างวันที่ 15-17 มี..48 ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมประกอบด้วย

ในปี 2549 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ในหลายเรื่อง โดยมีวาระที่มีความสำคัญทั้งในการเมืองระดับประเทศ และการเมืองระดับท้องถิ่น ได้แก่
0

ในปี 2549 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ในหลายเรื่อง โดยมีวาระที่มีความสำคัญทั้งในการเมืองระดับประเทศ และการเมืองระดับท้องถิ่น ได้แก่

เรื่องแรก การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) วันที่ 19 เม.ย. 2549

สถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันถือได้ว่าอยู่ในช่วงที่วิกฤตมากที่สุดนับตั้งแต่รัฐบาลทักษิณบริหารประเทศมา 5 ปีเศษ หลาย ๆ ท่านอาจจะรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่อาจจะทรุดตัวลง หรือกลัวว่าจะเกิดความรุนแรงจนทำให้เกิดเสียเลือดเนื้ออันเกิดจากการชุมนุมประท้วง และเกิดคำถามว่าเหตุใดภายใต้การ
0

สถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันถือได้ว่าอยู่ในช่วงที่วิกฤตมากที่สุดนับตั้งแต่รัฐบาลทักษิณบริหารประเทศมา 5 ปีเศษ หลาย ๆ ท่านอาจจะรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่อาจจะทรุดตัวลง

ข้อเสนอของพรรคไทยรักไทยที่กำหนดจุดยืนในการเจรจาหาทางออกทางการเมืองว่า พรรคไทยรักไทยพร้อมจะเจรจา หรือ “ดีเบต” 3 ฝ่าย ตามข้อเสนอของพีเน็ต ในวันที่ 24 มีนาคม 2549 โดยให้ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ได้ แต่ทั้งนี้เครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะต้องยอมปฏิบัติตาม 2
0

ข้อเสนอของพรรคไทยรักไทยที่กำหนดจุดยืนในการเจรจาหาทางออกทางการเมืองว่า พรรคไทยรักไทยพร้อมจะเจรจา หรือ ldquo;ดีเบตrdquo; 3 ฝ่าย ตามข้อเสนอของพีเน็ต ในวันที่ 24 มีนาคม 2549 โดยให้ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ได้ แต่ทั้งนี้เครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะต้องยอมปฏิบัติตาม 2 เงื่อนไข คือ

เห็นรายนามผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาปีนี้กันไปแล้ว หลังจากที่คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดรับสมัครไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัครกว่า 1200 คนทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักสื่อสารมวลชนคนบันเทิง กลุ่มข้าราชการ อดีตนักการเมือง และกลุ่มวิชาชีพอื่น ๆ จาก
0

เห็นรายนามผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาปีนี้กันไปแล้ว หลังจากที่คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดรับสมัครไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัครกว่า 1200

ในวันนี้ เมื่อมองอนาคตประชาธิปไตยไทย ผมคิดว่า แม้เราจะสามารถแก้ไขระบบให้ดี แก้รัฐธรรมนูญที่มั่นใจได้ว่าเป็นของประชาชนมากที่สุด แต่หากบุคคลที่สำคัญที่สุด 2 กลุ่ม อันได้แก่ ประชาชน และนักการเมือง ขาดความสำนึกในคุณค่าของอุดมการณ์ประชาธิปไตย ไม่สนใจที่จะดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยแล้ว อนาคตประชาธิปไตยคงเป็นเหมือนต้นไม้ที่ไร้รากแก้ว ย่อมไม่สามารถต้านทานลมพายุที่พัดผ่านมาได้
0

ในวันนี้ เมื่อมองอนาคตประชาธิปไตยไทย ผมคิดว่า แม้เราจะสามารถแก้ไขระบบให้ดี แก้รัฐธรรมนูญที่มั่นใจได้ว่าเป็นของประชาชนมากที่สุด แต่หากบุคคลที่สำคัญที่สุด 2 กลุ่ม อันได้แก่ ประชาชน และนักการเมือง ขาดความสำนึกในคุณค่าของอุดมการณ์ประชาธิปไตย ไม่สนใจที่จะดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยแล้ว อนาคตประชาธิปไตยคงเป็นเหมือนต้นไม้ที่ไร้รากแก้ว ย่อมไม่สามารถต้านทานลมพายุที่พัดผ่านมาได้

0
0
ในบรรดาอาชีพต่าง ๆ ที่ถูกเหน็บแนบ ดูถูกดูแคลน ไม่ให้ความเชื่อมั่นศรัทธามากที่สุด ปรากฏว่า อาชีพ ldquo;นักการเมืองrdquo; ติดหนึ่งในอาชีพที่มีคนกล่าวถึง ในเชิงเสียดสี เย้ยหยัน ดูถูกดูแคลน มาโดยตลอด