การเมือง

0
0
อริสโตเติล กล่าวไว้ว่า ldquo;ความดีของมนุษย์ต้องสิ้นสุด เมื่อเริ่มเล่นการเมืองrdquo;
แฮรี่ เอส ทรูแมน ประธานาธิบดี คนที่ 33 ของสหรัฐ เคยกล่าวไว้ว่า ldquo;สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการมากที่สุดในทางการเมือง คือ อยากรู้วิธีเลิกเล่นการเมืองrdquo;
คงเป็นการดี ถ้าประชาชนไม่เพียงมีส่วน ‘ร่วมร่าง’ รัฐธรรมนูญ แต่มีส่วน ‘ร่วมแก้ไข’ ด้วย หากในทางปฏิบัติเกิดปัญหา จึงเป็นการดีที่จะรวบรวมความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ไว้ แม้รัฐธรรมนูญจะได้ประกาศใช้แล้ว ...
0

ปลดล็อกการเมืองไทย : ข้อเสนอรัฐธรรมนูญใหม่

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเวลานี้ อาจมีคำถามต่อนโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองแต่ละพรรคว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และควรจะพิจารณาเลือกตั้งอย่างไร เมื่อพิจารณานโยบายของแต่ละพรรค พบว่ามีกลิ่นอายของแนวคิดประชานิยมอย่างชัดเจน แต่ละพรรคล้วนต่อยอดนโยบายมาจาก
0
ณ เวลานี้ พรรคการเมืองต่าง ๆ พากันลงพื้นที่พบปะประชาชน รวมถึงการออกนโยบายในด้านต่าง ๆ เพื่อหาเสียงกับประชาชน ซึ่งผมในฐานะคนที่เฝ้าติดตามนโยบายของพรรคการเมืองอย่างใกล้ชิด ผมเห็นว่านโยบายพรรคการเมืองต่าง ๆ ยังไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุเท่า
0
* ที่มาของภาพ- http://www.ramacme.org/articles/3-16-207-2201-0203-04/01.jpg
อีกเพียงไม่ถึงเดือนจะถึงวันสำคัญ พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนจะได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนในการเลือกตั้งผู้แทนฯ เข้ามาบริหารประเทศชาติหลังจากที่ประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทยได้ถูกเว้นวรรคไว้นานร่วมปี
0

* ที่มาของภาพ http://ecard.jimmyspa.com/anytime/card/c005001.gif

ปัญหาประการหนึ่งของพรรคการเมืองไทยที่เรารับรู้กันทั่วไป นั่นคือ พรรคการเมืองมักจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมและบัญชาการของหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และกลุ่มทุนของพรรค โดยทั้งหมดมีอำนาจในการสั่งการและตัดสินใจ มักไม่ใคร่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรค ประธานสาขาพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค หรือ ส.ส.ของพรรค มีโอกาสร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจในการเรื่องสำคัญ ๆ ของพรรค
One well-known problem encumbering Thai political parties is that political parties are under the control of a few dominant party leaders, and businesses who give big financial support to the

* ที่มาของภาพ -http://www.coca.com/bmw/UserFiles/Image/tea1(1).jpg

ศ. ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ Nation Chanel : รายการ "คนดีมีสาระ” เรื่องการเมืองสีขาว ออกอากาศวันที่ 18 พ.ย. 2550 เวลา 14.00 – 15.00 น.
0
จากการที่นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกมาแถลงข่าวว่าไม่เห็นด้วยหากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สังกัดพรรคการเมืองนั้น
0

จากการที่นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกมาแถลงข่าวว่าไม่เห็นด้วยหากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สมาชิกวุฒิสภา (..) สังกัดพรรคการเมืองนั้น

สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง ด้วยการแย่งชิงพื้นที่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งจากฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลที่ต้องการนำข้อเท็จจริงมานำเสนอต่อประชาชน และฝ่ายรัฐบาลที่ต้องการปกป้องภาพลักษณ์ของตนเอง อาจนำมาซึ่งความสับสนแก่ประชาชนว่าข้อมูลของฝ่ายใดคือข้อเท็จจริง ข้อมูลใดเป็นข้อคิดเห็น และคำกล่าวใดเป็นเพียงการโกหกเท่านั้น
0

สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง ด้วยการแย่งชิงพื้นที่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งจากฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลที่ต้องการนำข้อเท็จจริงมานำเสนอต่อประชาชน และฝ่ายรัฐบาลที่ต้องการปกป้องภาพลักษณ์ของตนเอง อาจนำมาซึ่งความสับสนแก่ประชาชนว่าข้อมูลของฝ่ายใดคือข้อเท็จจริง ข้อมูลใดเป็นข้อคิดเห็น และคำกล่าวใดเป็นเพียงการโกหกเท่านั้น