คุณลักษณะของนักการเมืองที่สร้างสรรค์

สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง ด้วยการแย่งชิงพื้นที่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งจากฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลที่ต้องการนำข้อเท็จจริงมานำเสนอต่อประชาชน และฝ่ายรัฐบาลที่ต้องการปกป้องภาพลักษณ์ของตนเอง อาจนำมาซึ่งความสับสนแก่ประชาชนว่าข้อมูลของฝ่ายใดคือข้อเท็จจริง ข้อมูลใดเป็นข้อคิดเห็น และคำกล่าวใดเป็นเพียงการโกหกเท่านั้น

ดังที่ผมได้ประสบด้วยตัวเอง จากการที่ถูกกล่าวพาดพิงว่า ผมเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องบิน C-130 กับคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ทั้งที่ไม่ได้เป็นความจริงตามที่ผมได้ชี้แจงไปแล้ว แต่เป็นเพียงการโกหกเพื่อเบี่ยงประเด็นให้เป็นประเด็นทางการเมือง

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผมมีความปรารถนาที่จะเห็นการเมืองไทยเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์มากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งผมคิดว่าการเมืองที่สร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมี นักการเมืองที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นนักการเมืองที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

ต้องเป็นผู้ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง นักการเมืองที่สร้างสรรค์ต้องตระหนักเสมอว่า การให้สัมภาษณ์ในเรื่องใด ๆ ก็ตาม หากไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นอันมีหลักฐานที่เชื่อถือได้แล้วไม่ควรพูดออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่พาดพิงทำให้ผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย การกระทำเช่นนี้นอกจากจะเป็นการทำร้ายผู้อื่นอย่างจงใจแล้ว ยังถือเป็นการหลอกลวงประชาชนด้วยการพยายามยัดเยียดข้อมูลที่เป็นเท็จ

นักการเมืองที่สร้างสรรค์ควรเป็นลูกผู้ชายตัวจริง ที่กล้าตอบคำถามข้อสงสัยของประชาชนหรือฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลด้วยความจริงใจ โดยตั้งใจที่จะตอบข้อซักถามอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่ถามอย่างตอบอย่าง หรือพยายามเบี่ยงประเด็น โยนความผิด หรือแกล้งพูดเฉไปเรื่องอื่นเพื่อกลบเกลื่อน

ต้องมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาประเทศชาติ นักการเมืองที่สร้างสรรค์ควรทำหน้าที่ทางการเมืองด้วยเป้าหมายหลักคือ มุ่งพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเป็นสำคัญ ไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่อถล่มนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่ตนคิดว่าเป็นศัตรูให้พินาศไปอย่างไร้คุณธรรม โดยไม่สนใจว่าประเทศชาติบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร

หากเราต้องการนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เราจำเป็นต้องมีการเมืองที่สร้างสรรค์ โดยนักการเมืองที่สร้างสรรค์ คุณลักษณะของนักการเมืองที่สร้างสรรค์ดังกล่าวข้างต้น น่าจะเป็นหลักเกณฑ์ส่วนหนึ่งให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี สำหรับการเลือกผู้แทนของตนในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2005-11-24