ยุทธการณ์ดับไฟใต้ อย่าให้เป็นนโยบายออกอากาศ

ผู้ช่วยรมต.กระทรวงมหาดไทยเสนอต่อที่ประชุมกระทรวงขณะนี้พื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาคนอพยพออกจากพื้นที่ไปมาก เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวควรนำวิธีการสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกมาใช้ คืออพยพคนจากภาคอื่นๆ เช่น คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องการเดินทางลงไปทำกินในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ และแบ่งสรรพื้นที่ทำกินที่มีอยู่จำนวนมากให้กับคนที่อพยพเข้าไปอยู่

ผมคิดว่าข้อเสนอดังกล่าวรัฐบาลไม่ได้มีเจตนาแก้ปัญหาที่ดินไม่มีคนมาทำกินหรือแก้ปัญหาความไม่สงบ แต่เป็นเพียงนโยบายหรือข้อเสนอรายวันที่ออกมาโดยไม่มีการคิดใคร่ครวญอย่างรอบคอบ

ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายหลายนโยบายและหลายแนวคิดที่ทยอยออกมาโดยยังไม่คิดให้รอบคอบ เป็นการลองผิดลองถูกที่ไม่เหมาะสม เพราะหากเกิดความผิดพลาดประชาชนต้องรับผลร้ายที่เกิดขึ้น

ลักษณะการโยนหินถามทางของรัฐบาลหวังผลเพื่อสร้างกระแสให้เป็นข่าว เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรอย่างยิ่งที่จะออกมาพูดในที่สาธารณะหรือพูดผ่านสื่อมวลชน เพราะอาจสร้างสับสนและความแตกแยกให้กับประชาชน โดยเฉพาะต่อประเด็นความไม่สงบใน 3 จังหวัดฯ ซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหว

เห็นด้วยกับรัฐนี้ที่มีนโยบายที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ดีๆ ในหลายๆ เรื่อง แต่ก่อนที่รัฐบาลจะออกมากแถลงหรือกล่าวนโยบายนั้นๆ ในที่สาธารณะ ควรมีการจัดตั้ง war room ระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหา ถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์ผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า จนกระทั่งได้ข้อสรุปที่ตกผลึกทางความคิดร่วมกันแล้วว่าเกิดผลดีมากที่สุด ส่งผลเสียน้อยที่สุด จึงค่อยประกาศในที่สาธารณะ

การทำเช่นนี้ย่อมสะท้อนความรอบคอบ ลดการลองผิดลองถูก เพื่อมิให้ประเทศชาติและประชาชนต้อง ldquo;เสี่ยงrdquo; รับผลร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะความคิดที่ไม่รอบคอบ

0
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2005-11-11