สื่อไทยมีเสรีภาพจริงหรือ ?

วันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ครั้งที่ 15 ที่โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค พร้อมปาฐกถาพิเศษแสดงความยินดีที่ประเทศไทยโดยสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ส่วนหนึ่งของการปาฐกถาพิเศษ นายกฯ กล่าวว่า ปรารถนาที่จะเห็นนักหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันทำหน้าที่ในเชิงสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีเสรีภาพ และเข้มแข็ง โดยเสรีภาพของสื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยในแต่ละประเทศ ซึ่งมีความภูมิใจว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคที่สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากที่สุด

จากคำกล่าวที่ ฯพณฯ นายกฯ แสดงความรู้สึกภูมิใจว่า ไทยเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคที่สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากที่สุด ทำให้ผมเกิดคำถามว่า จริงหรือที่สื่อมวลชนไทยอยู่ในกลุ่มที่มีเสรีภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค

จากการจัดอันดับเสรีภาพของสื่อ โดย Freedom House ได้จัดอันดับเสรีภาพของสื่อ (Freedom of the press) ประจำปี 2548 พบว่า เสรีภาพของสื่อไทยอยู่ในอันดับที่ 23 จากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ndash; แปซิฟิก 40 อันดับ โดยได้คะแนน 42 คะแนน จาก 100 คะแนน และไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มสื่อมวลชนมีเสรีภาพบางส่วน (partly free) ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่สื่อที่มีเสรีภาพอย่างเต็มที่ ดังเช่นประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง และติมอร์ตะวันออก ที่อยู่ในอันดับ 20, 21, 28 และ 30 ตามลำดับ

และหากเปรียบเทียบกับปี 2547 พบว่า สื่อไทยมีเสรีภาพน้อยลง กล่าวคือ ปี 2547 ประเทศไทยได้คะแนนเสรีภาพสื่อ 39 คะแนน ในขณะที่ปี 48 คะแนนเสรีภาพของสื่อไทยลดลง เป็น 42 คะแนน (คะแนนเสรีภาพสื่อ ยิ่งมีคะแนนน้อย หมายถึง ยิ่งมีเสรีภาพมาก)

ดังนั้น ผลจากการจัดอันดับเสรีภาพของสื่อประจำปี 2548 ย่อมแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคที่สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากที่สุดอย่างแท้จริง และหากพิจารณาจากคำกล่าวที่ว่า ldquo;เสรีภาพของสื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยในแต่ละประเทศrdquo; ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า ประชาธิปไตยของประเทศไทยยังอยู่ในอันดับที่ต้องพัฒนาอีกมาก

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2005-08-09