ผู้นำต้องเป็นนักพูด

แม้แบบอย่างการกระทำจะมีพลังมากกว่าคำพูด แต่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ มักเป็น ldquo;นักพูดจูงใจrdquo; ที่ยอดเยี่ยมด้วยเสมอ
บทสรุปประการสำคัญที่ผมได้จากการใช้เวลาว่างอ่านสุนทรพจน์ของผู้นำระดับโลก ทั้งผู้นำทางการเมือง ผู้นำองค์กรธุรกิจ และผู้นำด้านการเคลื่อนไหวทางสังคม นับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน คำกล่าวของบุคคลเหล่านี้ ปลุกเร้าความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมของผู้ฟังให้เป็นไปในทิศทางที่ผู้พูดต้องการ

ldquo;ไม่สำคัญว่าเราจะต้องใช้เวลานานสักเท่าใด ในการเอาชนะการรุกราน (ของญี่ปุ่น) ที่เตรียมการณ์มาอย่างดีในครั้งนี้ ประชาชนชาวอเมริกันทั้งหลาย ด้วยความปรารถนาอันชอบธรรมของพวกท่าน จะนำไปสู่ชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแน่นอนrdquo;

ผมประทับใจในคำกล่าวของ ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รุสเวลต์ (Franklin Delano Roosevelt) ข้างต้น ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อสมาชิกสภาคองเกรส เพื่อขอให้มีการประกาศสงครามกับญี่ปุ่น (Declaration of War on Japan) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.1941 คำกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงการรุกรานของญี่ปุ่นในพื้นที่ต่าง ๆ และได้หลอกลวงอเมริกา โดยทิ้งระเบิดฐานทัพสหรัฐบนเกาะฮาวายทำให้ทหารอเมริกันต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้ นอกจากจะประกาศสงคราม ท่านได้กล่าวเพื่อปลุกเร้าความฮึกเหิม จนประชาชนและทหารอเมริกันเห็นด้วยและมีใจกล้าหาญที่จะพิชิตชัยชนะจากสงครามครั้งนี้ให้ได้

ไม่เพียงแต่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่สามารถพูดได้อย่างมีวาทศิลป์จูงใจ แต่ทุกที่อยู่ในบทบาทที่ต้อง ldquo;นำrdquo; คน ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใด หากต้องการขับเคลื่อนทีมไปข้างหน้าอย่างมีพลังสู่เป้าหมายที่ต้องการ จำเป็นต้องฝึกฝนทักษะการพูดแบบผู้นำในสถานการณ์ต่าง ๆ

พูดเพื่อให้ทุกคนในทีมเห็นคุณค่าในเป้าหมาย / วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์และเป้าหมายเป็นเหมือนความฝันที่อาจดูเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย มีอุปสรรคมากมายอยู่ตรงหน้า ยากจะฟันฝ่าไปให้สำเร็จ ทีมงานอาจเกิดความกลัวต่าง ๆ นานา ในฐานะผู้นำต้องพูดให้เห็นว่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุนั้นสำคัญ มีคุณค่า น่าพึงปรารถนา และหากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันย่อมไปถึงซึ่งความสำเร็จได้ คำพูดที่สร้างความฮึกเหิม สร้างความเชื่อมั่น จะปลดปล่อยทีมงานจากความกลัว ให้มีความกล้า มีความเชื่อมั่น และปรารถนามีส่วนร่วมในภารกิจจนประสบความสำเร็จ แม้จะมีความยากลำบากเพียงใดก็ตาม

พูดเพื่อสร้างพลังให้ทีมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ผู้นำต้องมีความสามารถในการดลจิตดลใจผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อทำให้ทุกคนเกิดความเข้าใจตรงกัน จูงใจทีมงานให้เกิดความจงรักภักดี ความผูกพันอุทิศตัว ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกับผู้นำและองค์กร ทุ่มเทความสามารถให้แก่งานที่รับผิดชอบอยู่เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาด้วย

เราต้องตระหนักว่า ภาวะผู้นำนั้น คือ ความสามารถที่ในการมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของผู้อื่น จนสามารถขับเคลื่อนให้คนเหล่านี้ทำในสิ่งที่เราต้องการได้ เราต้องใช้ทุกสิ่งที่เรามี ไม่ว่าจะเป็น สถานภาพ ความสามารถ ความคิด คำพูด และแบบอย่างพฤติกรรม เพื่อกำหนดทิศทางของบุคคลผู้ติดตามให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้


ดังนั้น หากเราต้องการเดินในเส้นทางผู้นำที่ประสบความสำเร็จ เราจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะการพูดที่มีพลังขับเคลื่อนผู้ฟังไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งจะได้มีโอกาสกล่าวถึงในรายละเอียดในตอนต่อ ๆ ไป
admin
เผยแพร่: 
งานวันนี้
เมื่อ: 
2007-07-03