พิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อเอี่ยม เจริญวงศ์ศักดิ์ (วันที่ 13 มีนาคม 2550)


พิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อเอี่ยม เจริญวงศ์ศักดิ์ บิดา ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
( วันที่ 13 มีนาคม 2550 )