พิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อเอี่ยม เจริญวงศ์ศักดิ์ (วันที่ 13 มีนาคม 2550)
พิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อเอี่ยม เจริญวงศ์ศักดิ์ บิดา ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

( วันที่ 13 มีนาคม 2550 )