นสพ. The Harvard Crimson ตีพิมพ์ข่าวของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

นสพ. The Harvard Crimson ของมหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับวันที่ 13 ตุลาคม 2549 ตีพิมพ์ข่าวของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ บรรยายในหัวข้อ อนาคตการเมืองไทย ที่ Center for Goverment and international studies. มหาวิทยาลัย Harvard