วางคนให้ถูกที่...ทวีคูณผลงาน

ฮั่นโกโจ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นของประเทศจีน ที่ได้กล่าวไว้ว่า

ldquo;พูดถึงการวางแผน ข้าสู้จางเหลียงมิได้ จางเหลียงนั่งวางแผนอยู่ในกองบัญชาการแต่สามารถกำหนดชัยชนะไกลนับพันลี้ พูดถึงการปกครองประเทศชาติให้ร่มเย็นเป็นสุข ข้าสู้เซียวเหอมิได้ เซียวเหอรู้จักเอาใจใส่ประชาราษฎร์สนองเสบียงกรังไม่สิ้น พูดถึงการสู้รบ ข้าสู้หันซิ่นมิได้ หันซิ่นสามารถนำทหารนับหมื่นออกสู้รบอย่างกล้าหาญ รบคราใด ชนะครานั้น บุคคลทั้งสามล้วนเป็นยอดคน แต่ข้าสามารถใช้งานคนทั้งสามได้ นี่คือ เคล็ดลับในการได้บัลลังก์ของข้าrdquo;

ประโยคดังกล่าว ของฮั่นโกโจ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเลือกใช้คนของผู้นำ ที่ส่งผลให้ผู้นำประสบความสำเร็จ

การรู้จักจัดวางคนให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเขาจะช่วยให้องค์กรก้าวหน้าและเติบโตมากยิ่งกว่าเดิม

ในการเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน อาจเป็นเรื่องง่าย แต่ผู้นำจำนวนไม่น้อยกลับเลือกคนผิด ดังนั้น หากเราต้องการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ เราควรเรียนรู้เรื่องพื้นฐานในการเลือกทีมงาน แท้จริงแล้วมีหลักการเบื้องต้นง่าย ๆ โดยต้องมี 3 องค์ประกอบเหล่านี้ควบคู่กัน อันได้แก่ ความรู้ความสามารถ ผลงาน และลักษณะชีวิต

การเลือกใช้คน ต้องให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ คือวางบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะกับงานงานบางประเภทต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะและความสามารถที่เจาะจง เช่น การเงิน บัญชีกฎหมาย เป็นต้น การพิจารณาเลือกสรรพนักงานในด้านต่าง ๆ เหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับทักษะและความสามารถของพนักงานด้วย

การเลือกทีมงานควรมีการพิจารณาจากลักษณะชีวิตด้วยเป็นสำคัญ ดูจากลักษณะชีวิตที่ดีโดดเด่น ลักษณะชีวิตสำคัญของพนักงานที่ทุกองค์กรต้องการ ได้แก่ การมีประวัติการทำงานที่ดีไม่นำผลประโยชน์ขององค์กรไปเป็นผลประโยชน์ของตนเอง มีจริยธรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งลักษณะงานบางประเภทองค์กรต้องการพนักงานที่มีความซื่อสัตย์เป็นพิเศษ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความลับขององค์กร ซึ่งมีความเสี่ยงจะทำให้องค์กรเจริญเติบโตหรือล้มเหลวได้ทุกเวลาต้องเป็นที่ไว้วางใจของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน

การพิจารณาจากการสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์การพิจารณาคนจากผลงานจะเป็นดัชนีชี้วัดด้านหนึ่งว่าคนมีศักยภาพในการทำงานดังกล่าวในระดับใด ภายใต้สภาพแวดล้อมขององค์กรที่เป็นอยู่ เขาสามารถผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานอื่นที่มีหน้าที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนั้น ผลงานยังบอกถึงความรับผิดชอบของพนักงานคนนั้นต่องานที่ทำว่าเป็นเช่นไร
การรู้จักเลือกใช้คนเข้ามีส่วนร่วมในการทำงานอย่างชาญฉลาดไม่ใช่เพียงแค่การเลือกคนที่ตนรู้สึกพึงพอใจเท่านั้น แต่ควรเลือกคนที่มีความเหมาะสมกับลักษณะงานเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำต้องเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จเขาจะมีสายตาเฉียบคมเหมือนนกอินทรีย์ ที่มองเห็นภาพรวมมาจากที่สูงและรู้ว่าส่วนไหนขององค์กรมีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร และควรจะจัดวางคนแบบใดไว้ตรงส่วนใดขององค์กร เพื่อคนจะได้ถูกใช้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลิตภาพให้กับองค์กรได้อย่างสูงสุด
admin
เผยแพร่: 
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
เมื่อ: 
2007-06-11