ปตท.ไม่จริงใจในการช่วยเหลือประชาชน

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

จากการที่ ปตท
.ได้ให้เหตุผลในการปรับราคาน้ำมันขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2549 ว่า การที่ ปตท.ชะลอการปรับราคาน้ำมันส่งผลให้มีประชาชนเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัว เนื่องจากราคาน้ำมันต่ำกว่าผู้ค้ารายอื่นถึง 90 สตางค์ต่อลิตร ส่งผลให้เกิดปัญหาในการจัดส่งน้ำมัน เพราะรถขนส่งน้ำมันวิ่งได้เฉพาะเวลากลางคืน ทำให้ปั๊มน้ำมันบางจุดไม่สามารถรองรับปริมาณความต้องการได้เพียงพอ จึงเกิดการขัดข้องที่จุดจำหน่าย

การตรึงราคาน้ำมันของ ปตท.ที่ผ่านมา มีเหตุผลที่ดีในการช่วยเหลือประชาชน แต่การที่ ปตท.ออกมาให้เหตุผลในการขึ้นราคาน้ำมันว่าเป็นปัญหาเรื่องการขนส่งน้ำมัน เป็นการสะท้อนว่า ปตท.ไม่ได้พยายามอย่างถึงที่สุดในการช่วยเหลือประชาชน แม้ปัญหาการขนส่งน้ำมันจะมีส่วนจริงอยู่บ้าง แต่น่าจะเป็นข้ออ้างที่ ปตท.ใช้ในการสร้างความชอบธรรมในการขึ้นราคาน้ำมันเสียมากกว่า เนื่องจากหาก ปตท.ต้องการจะช่วยเหลือประชาชนจริง ปตท.ควรเข้าไปแก้ที่สาเหตุของปัญหา คือการจัดส่งน้ำมัน มิใช่ขึ้นราคาน้ำมันเพื่อลดปัญหา

การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันที่จุดจำหน่าย โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลนั้น ปตท.สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายวิธี เช่น การใช้วิธีการ
ขนส่งน้ำมันด้วยระบบราง
มากขึ้น การขออนุญาติเป็นกรณีพิเศษให้รถขนส่งน้ำมันสามารถวิ่งในบางช่วงของเวลากลางวันด้วย หรือแม้แต่การซื้อน้ำมันจากปั๊มน้ำมันยี่ห้ออื่นในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำมันของ ปตท
. เพื่อนำมาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูกลง เป็นต้น

หากถึงที่สุดแล้ว ปตท.ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการขนส่งน้ำมันได้ ปตท.อาจจะแก้ปัญหาโดยการจำกัดปริมาณการเติมของรถแต่ละคันเพื่อกระจายให้ทุกคนได้ใช้น้ำมันราคาถูก แต่ไม่ควรจะใช้เป็นข้ออ้างในการขึ้นราคาน้ำมันทั่วประเทศ ซึ่งเป็นข้ออ้างที่ไม่สมเหตุสมผล

ผมคิดว่า ประชาชนสามารถยอมรับได้กับการที่ ปตท.ขึ้นราคาน้ำมันตามภาวะการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก เพราะหากวิเคราะห์ด้วยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ เราสามารถคาดการณ์ได้ไม่ยากว่า ปตท.จะไม่สามารถตรึงราคาไว้ได้นานเพราะเป็นการฝืนกลไกตลาด อย่างไรก็ตาม การขึ้นราคาน้ำมันของ ปตท.ในครั้งนี้ แม้จะเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ผมไม่สามารถยอมรับได้กับความไม่จริงใจในการช่วยเหลือประชาชน หรือพยายามหาเหตุผลต่าง ๆ นานาเพื่อขึ้นราคาน้ำมันอย่างชอบธรรม

พฤติกรรมเช่นนี้คงจะไม่เกิดขึ้นหาก ปตท.ยังเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่เมื่อ ปตท.แปรรูปเป็นบริษัทซึ่งแสวงหากำไรสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ในขณะเดียวกันยังถูกคาดหวังจากประชาชนว่าจะต้องช่วยเหลือประชาชนเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต จึงทำให้ ปตท.ไม่สามารถใช้เหตุผลอย่างตรงไปตรงมาในการขึ้นราคาน้ำมันได้

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2006-05-06