?ทีมไกซ์ท" ตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของไทย

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ท่ามกลางกระแสฟุตบอลโลกฟีเวอร์ที่กำลังขับเคี่ยวอย่างสนุกสนาน แม้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยไม่สามารถผ่านเข้าแข่งขันฟุตบอลโลกในรอบสุดท้ายครั้งนี้ได้ แต่ประเด็นหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยคือ ลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้เป็นลูกฟุตบอลที่ผลิตในประเทศไทย

ลูกฟุตบอล ldquo;ทีมไกซ์ท" (Teamgeist) ที่แปลว่า ldquo;จิตวิญญาณแห่งทีมrdquo; เป็นลูกฟุตบอลที่มีกระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับหลายประเทศ กล่าวคือ ออกแบบในเยอรมนี จุกสำหรับสูบลมลูกฟุตบอลมาจากอินเดีย หนังเทียมมาจากเกาหลีใต้ ฝ้ายที่บุข้างในลูกฟุตบอลผลิตในเวียดนาม และในขั้นตอนสุดท้าย ส่วนประกอบต่าง ๆ จะถูกนำมาประกอบเป็นลูกฟุตบอลที่โรงงานของอาดิดาสในจังหวัดชลบุรี โดยพิมพ์ข้างลูกฟุตบอลว่า ldquo;Made in Thailandrdquo;

นอกเหนือจาก ความภาคภูมิใจ ในการเป็น ผู้ผลิตลูกฟุตบอล ที่ใช้ในมหกรรมฟุตบอลโลก 2006

ลูกฟุตบอลทีมไกซ์ทยังเป็นดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่เงินลงทุนมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี กระบวนการผลิตสินค้าต่าง ๆ จะกลายเป็นแบบเครือข่ายการผลิตข้ามชาติ โดยมีการจัดตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ในประเทศต่าง ๆ ที่สามารถผลิตชิ้นส่วนแต่ละชิ้นและประกอบชิ้นส่วนได้ด้วยต้นทุนต่ำที่สุด

หากพิจารณาตำแหน่งในกระบวนการผลิตลูกฟุตบอลทีมไกซ์ทแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ เนื่องจากแรงงานไทยมีฝีมือที่ประณีตและมีค่าจ้างที่ไม่สูงนัก ประเทศไทยจึงเป็นแหล่งลงทุนของบริษัทข้ามชาติที่ได้เข้ามาตั้งโรงงานประกอบชิ้นส่วนสินค้าหลายประเภท อาทิ ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ถึงแม้ว่าตำแหน่งในการแข่งขันทางเศรษฐกิจดังกล่าว ยังสามารถดึงดูดการลงทุนและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในช่วงเวลาปัจจุบัน แต่หากมองในอีกแง่หนึ่งประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากต่างประเทศเป็นหลัก โดยที่คนไทยเป็นเพียงผู้ประกอบชิ้นส่วนเท่านั้น

และหากมองในเชิงพลวัตรจะพบว่า ประเทศไทยหยุดอยู่ในตำแหน่งนี้มาเป็นเวลานานตั้งแต่ช่วงเศรษฐกิจบูมก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 แล้ว และดูเหมือนว่าการขยับขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นยังเป็นไปอย่างเชื่องช้า ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ เริ่มขยับตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ในอนาคต หากประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาขึ้นสู่การผลิตในขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้แล้ว ประเทศไทยอาจจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนให้กับประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

การที่คนไทยเป็นผู้ผลิตลูกฟุตบอลโลกจึงเป็นความภาคภูมิใจได้เพียงเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น เพราะคนไทยเป็นเพียงผู้ประกอบชิ้นส่วน หาใช่คนที่คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2006-07-03