กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร : กองทุนที่ถูกละเลย

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

จากกรณีที่นายไทกร พลสุวรรณ ผู้ประสานงานกลุ่มเครือข่ายอีสานกู้ชาติ ระบุว่า มีนักการเมืองพรรคไทยรักไทยที่เป็นหมอ มีชื่อย่อ ldquo;ส.rdquo; เรียกประชุมแกนนำกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และมีการชี้นำว่า หาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี สมาชิกของกองทุนฟื้นฟูฯ จะไม่ได้เงินจากกองทุนฯ

สำหรับกรณีนี้ ผมไม่ขอแสดงความเห็นว่า มีนักการเมืองของพรรคไทยรักไทยที่มีพฤติกรรมดังกล่าวตามที่นายไทกรกล่าวจริงหรือไม่ แต่ถึงแม้สิ่งที่นายไทกรออกมาเปิดเผยเป็นความจริง คำกล่าวอ้างของนักการเมืองที่ว่า หาก พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่ได้เป็นนายกฯ เกษตรกรจะไม่ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูฯนั้น ถือว่าเป็นการโกหกหลอกลวงประชาชนอีกครั้งหนึ่ง

ในฐานะที่ผมเคยเป็นกรรมการและกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ในยุคแรก ๆ ผมขอแสดงความเห็นว่า การที่กองทุนฟื้นฟูฯ จะจ่ายหรือไม่จ่ายเงินให้กับเกษตรกร ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ เพราะกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 ในสมัยรัฐบาลชวน 2 ฉะนั้นหาก พ.ต.ท.ทักษิณไม่ได้กลับมาเป็นนายกฯ กองทุนฟื้นฟูฯ ยังคงจะดำเนินการอยู่ต่อไปตามกฎหมาย

แม้ว่าการจ่ายเงินของกองทุนฟื้นฟูฯ ให้แก่เกษตรกรจะขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลด้วย และรัฐบาลทักษิณ 2 ยังเคยสัญญาว่าจะนำเงินของกองทุนฟื้นฟูฯ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร แต่หากพิจารณานโยบายและพฤติกรรมของรัฐบาลไทยรักไทยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา กลับแทบไม่ได้ให้ความสำคัญกับกองทุนฟื้นฟูฯ ที่พรรคประชาธิปัตย์ก่อตั้งขึ้นเลย

หลักฐานสำคัญคือ รัฐบาลไทยรักไทยให้ความสำคัญกับนโยบายประชานิยมต่าง ๆ โดยเฉพาะ กองทุนหมู่บ้านและพักชำระหนี้เกษตรกร แต่ไม่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูฯ เลย ถึงขนาดที่ไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นเวลานาน และนับจนถึงวันนี้ เงินงบประมาณที่กองทุนฟื้นฟูฯ มีอยู่ 1,800 ล้านบาทตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้งกองทุนฟื้นฟูฯ นั้น ยังไม่มีการนำมาใช้ในการช่วยเหลือเกษตรกรตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเลย

ดังนั้น หากนักการเมืองของพรรคไทยรักไทยมีพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นจริง คำกล่าวอ้างเช่นนั้นจึงเป็นเพียงเสือกระดาษที่เขียนมาเพื่อขู่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกองทุนฯ เท่านั้น

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2006-07-21