เตรียมตัวรับกฎระเบียบทางการค้าที่เข้มงวดขึ้น ในปี 50

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

NTBs ใหม่สหรัฐทบทวนจีเอสพีไทย อียูจะบังคับใช้ ทำให้ต้นทุนผู้ประกอบการไทยสูงขึ้น แข่งขันได้น้อยลง ต้องเร่งปรับตัวในช่วงปี พ.ศ.2550 ประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยอย่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (อียู) จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางการค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไปยังประเทศเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาที่กำลังพิจารณายกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ต่อสินค้าไทยจำนวน 1,123 รายการ หรือร้อยละ 37.3 ของรายการสินค้าที่ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ ซึ่งจากการศึกษาของหอการค้าไทยพบว่า ถ้าหากประเทศไทยถูกตัดสิทธิจีเอสพีจะทำให้มูลค่าการส่งออกของไทยลดลงประมาณ 972 ล้านบาท

แม้เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวว่าไทยอาจไม่เข้าข่ายที่จะถูกตัดสิทธิจีเอสพี แต่เงื่อนไขที่จะให้จีเอสพีนี้ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากจะต้องได้รับการพิจารณาจากสภาคองเกรสเสียก่อน ในขณะเดียวกันสหรัฐฯจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการพิจารณาเงื่อนไขและกฎหมายต่ออายุจีเอสพี นอกจากนี้สหรัฐอาจใช้ข้ออ้างเรื่องการทำรัฐประหารในไทยในการไม่ต่ออายุจีเอสพีให้กับไทยด้วย

ในขณะที่สหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งขณะนี้มีข้อพิพาทที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับไทยเรื่องมาตรการกีดกันทางการค้า กรณีที่ไทยขอให้อียูเพิ่มโควตาการส่งออกไก่ให้กับไทย หลังจากที่อียูเปลี่ยนมาใช้ระบบโควตาภาษีแทนระบบภาษีปกติสำหรับสินค้าไก่หมักเกลือและไก่ปรุงสุก ทำให้การส่งออกนอกโควต้าต้องเสียภาษีร้อยละ 53 ขณะที่ในโควตาเสียภาษีเพียงร้อยละ 10.9 เรื่องนี้คาดว่าจะทราบผลในช่วงปลายปี พ.ศ.2549 ซึ่งผลที่ได้อาจกระทบต่อการส่งออกไก่ของไทยในปี พ.ศ.2550

นอกจากนี้คาดว่าอียูจะนำมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) อีกหลายมาตรการมาบังคับใช้ เช่น วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 คาดว่าอียูจะบังคับให้ผู้ส่งออกสินค้าอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์ ต้องมีใบรับรองการตรวจสอบสารไดออกซินตามปริมาณที่กำหนด และในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2550 อาจบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำในสินค้าปลาและผลิตภัณฑ์หอย กุ้ง และปู รวมทั้งคาดว่าจะประกาศใช้มาตรการตรวจสอบการตกค้างในสิ่งแวดล้อมในเร็วๆ นี้ หลังจากที่อียูระบุว่าการที่ประเทศไทยเผาศพมากถึงวันละ 10,000ndash;100,000 ศพ การเผาที่ไม่สมบูรณ์อาจทำให้มีสสารบางอย่างปะปนเข้ามาในห่วงโซ่อาหารและตกค้างอยู่ในอาหารได้

กฎระเบียบทางการค้าที่เข้มงวดมากขึ้น จะทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้น และทำให้ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลกลดลง สูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งมากขึ้น

ดังนั้นก่อนมาตรการต่าง ๆ จะมีการบังคับใช้ในปีหน้า ภาครัฐควรสนับสนุนในการสร้างมาตรฐานสินค้าส่งออก โดยให้มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่เพียงพอ เช่น ห้องปฏิบัติการตรวจสารไดออกซิน ซึ่งขณะนี้มีอยู่แห่งเดียวและไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ ขณะที่ภาคเอกชนควรเน้นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันมากกว่าการหวังพึ่งสิทธิพิเศษทางการค้าต่าง ๆ เพราะสิทธิพิเศษทางการค้าทำให้ผู้ประกอบการขาดแรงจูงในการพัฒนาตนเอง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันมากขึ้นในระยะยาว

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2006-10-13