เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของ บมจ.อสมท.(จำกัด) มหาชน

ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ บมจ.อสมท.(จำกัด) มหาชน เนื่องในโอกาสครบ รอบวันเกิดของบริษัท (17 ส.ค.2550)