เพื่อนร่วมงาน

ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
หากเรามีเพื่อนร่วมงานรับมือยากแบบนี้
-เพื่อนทำงานสุกเอาเผากิน
-เพื่อนช่างจ้อ
-เพื่อนเห็นแก่ตัว
-เพื่อนไม่ชอบสื่อสาร
-เพื่อนชอบสร้างภาพ
-เพื่อนชอบยืมเงิน
-เพื่อนไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์กร
และเพื่อนๆอีกหลายประเภทที่เราไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรหนังสือเล่มนี้แนะเคล็ดลับจัดการกับเพื่อนร่วมงานหลากรูปแบบเป้าหมายเพื่อให้ใช้ชีวิตในองค์กรได้อย่างมีความสุข
ประเภท หนังสือ
ขนาด: --/ 110 หน้า / ISBN: 974-489-419-9
admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
0