ระวังหวยออนไลน์ : อบายมุขสะดวกซื้อ

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทดสอบระบบหวยออนไลน์ก่อนนำมาใช้จริง ทั้งนี้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง สำนักงานฉลากกินแบ่งฯ จะสามารถจำหน่ายหวยออนไลน์แก่ประชาชนทั่วไปได้ในวันที่ 16 มกราคมปีหน้า โดยจะจำหน่ายเลขท้าย 2 ตัวและ 3 ตัวในราคาเริ่มต้นที่ 20 บาทและสูงสุด 4,000 บาท เวลาจำหน่ายตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน นอกจากนี้ยังคงรางวัลแจ็กพอตล่อใจเหมือนเดิม และในขณะนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องจำหน่ายหวยออนไลน์เกือบครบทุกจังหวัดแล้ว

ก่อนหน้านี้รัฐบาลให้เหตุผลของการถอนร่างพระราชบัญญัติสำนักงานฉลากกินแบ่ง.hellip;. ว่า เนื่องจากรัฐบาลได้พบข้อมูลงานสำรวจเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน พบว่าเยาวชนโดยเฉพาะเด็กมัธยมเล่นหวยบนดินมากขึ้น จึงทำให้ต้องถอนร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ออกไปก่อน เพราะว่าปัจจุบันยังไม่มีมาตรการป้องปัญหาเด็กแทงหวยฯ เหมือนกับ พ...เหล้าและบุหรี่

ผมเห็นด้วยกับเหตุผลของรัฐบาล และอยากเสนอให้รัฐบาลเลื่อนการจำหน่ายหวยออนไลน์ออกไปเช่นเดียวกัน หากรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีมาตรการใด ๆ ที่จะป้องกันเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนไม่ให้ลุ่มหลงไปกับอบายมุข เพราะผมเชื่อว่าหวยออนไลน์น่าจะส่งอิทธิพลในทางไม่ดีและเป็นอันตรายมากกว่าหวยบนดิน

หากจะเปรียบเทียบกันแล้ว ผมคิดว่าเด็กและเยาวชนซื้อหวยออนไลน์ได้ง่ายกว่าหวยบนดิน โดยการซื้อหวยโดยผ่านเครื่องจำหน่าย ทำให้โอกาสที่จะดูแลเยาวชนยากขึ้นกว่าแต่ก่อน แม้รัฐบาลจะออกกฎหมายห้ามเด็กซื้อหวย แต่ยังมีข้อสงสัยว่า เครื่องจำหน่ายจะสามารถแยกแยะหรือคัดกรองอายุของคนซื้อได้อย่างไร ประกอบกับจำนวนชั่วโมงการในการจำหน่ายแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีเวลาพัก ทำให้การซื้อหวยจะมีความสะดวกสบายมากขึ้น

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลอาจจะขยายช่องทางการจำหน่ายหวยออนไลน์ให้หลากหลายมากขึ้นในอนาคต เช่น ซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือ จำหน่ายผ่นระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ผมจึงกังวลว่า หากไม่มีมาตรการป้องกันหรือกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมจะทำให้หวยแพร่ระบาดไปในประชาชนทุกระดับชั้น

หากรัฐบาลยืนยันว่าจะต้องมีหวยออนไลน์ ผมเสนอว่าไม่ควรจะเพิ่มจำนวนตัวแทนจำหน่าย หรือไม่ควรขยายช่องทางจำหน่ายให้มากกว่าที่เป็นอยู่ และควรจำกัดจำนวนชั่วโมงการจำหน่ายให้สั้นลง โดยให้ขายเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น นอกจากนี้ เครื่องขายหวยออนไลน์ต้องสามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ที่เป็นสมาร์ทการ์ดได้ เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนซื้อหวยออนไลน์ ประการสำคัญ การออกกฎหมายห้ามเด็กและเยาวชนซื้อหวย รัฐบาลควรกำหนดในกฎหมายว่า เด็กและเยาวชนไม่มีสิทธิรับรางวัลจากหวยของรัฐบาล

ผมชื่นชมรัฐบาลที่มีความกล้าหาญที่ตัดสินใจถอนร่าง พ...สำนักงานฉลากฯ เพราะเห็นแก่เยาวชน และยิ่งกว่านั้นผมหวังว่ารัฐบาลจะเปิดใจกว้างฟังเสียงท้วงติงกรณีหวยออนไลน์เช่นเดียวกัน

0
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2006-12-06