มอบกระเช้าของขวัญ วันคล้ายเกิดของ ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์

เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายเกิดของ ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้เข้าเยี่ยมคาราวะ และมอบกระเช้าของขวัญ (10 ก.ค. 2550)