กรุงเทพฯ ที่ผมฝัน

ถ่ายทอดความคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัมนาเมืองหลวงหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐหากยังสามารถสร้างพลัง"คนเมือง"ทุกคนให้ปรารถนามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เมืองหลวงให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วย

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
0