แบบอย่างผู้นำ 'ไร้อีโก้' เพิ่มพลังทีม

คนเก่งที่ทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นไม่ได้ มักไม่เป็นที่ต้องการ เพราะความสำเร็จของงาน คือ ความสำเร็จของทีม...ไม่ใช่ของคน ๆ เดียว
 
คำกล่าวข้างต้นเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ในองค์กรการทำงาน ถ้าหน่วยงานนั้นมี 2 คนขึ้นไป ย่อมต้องเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และทีมงานที่แข็งแกร่ง ประสานงาน ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ย่อมมีพลังในการขับเคลื่อนองค์กรบรรลุเป้าหมาย และฝ่าฟันวิกฤตต่าง ๆ ได้
การทำงานเป็นทีมถือเป็นหัวใจหลักที่จะนำความสำเร็จมาสู่การทำงานในทุกประเภท การทำงานเป็นทีมให้ผล "ทวีคูณ" ไม่ใช่ "ทวีบวก" หากจะเปรียบเทียบภาพก็คงเหมือนกับ การที่คน 1 คน อาจสามารถจับปลาได้ 10 กิโลกรัม แต่หากคน 3 คนมาร่วมกันเป็นทีม ช่วยจับปลา อาจจับได้ถึง 100 กิโลกรัม ไม่ใช่เพียง 10+10+10 = 30 กิโลกรัม แต่เพิ่มขึ้นได้ทวีคูณ 
 
อย่างไรก็ตาม ผลของการทำงานเป็นทีมจะสำเร็จตามเป้าหมาย หรือล้มเหลวไม่เป็นท่า ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นำทีม ในการจัดการปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่บั่นทอนพลังของทีม นั่นคือ อีโก้  
 
วิธีหนึ่งในการจัดการอีโก้ในทีม ได้แก่ การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นำทีม
 
แบบอย่างนำโดย ?ไร้อีโก้? 
 
?ภาวะผู้นำไม่ใช่การประกวดขวัญใจมหาชน แต่เกี่ยวข้องกับการเอาอีโก้ของตนวางลงที่ประตู เรียกเกมนี้ว่า นำโดยปราศจากหัวโขน? 
 
โรบิน ชาร์มาร์ (Robin S. Sharma) ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำชาวแคนาดา ให้ข้อคิดที่ดีมากสำหรับการเป็นผู้นำที่ดี นั่นคือ ต้องวาง ?อีโก้? ของตัวเองลง 
 
ในชีวิตการทำงาน หากใครได้ทำงานกับ ?หัวหน้ารับฟังความคิดที่แตกต่าง? ?ผู้บังคับบัญชาไม่บ้าอำนาจ? ?เจ้านายไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง? นับว่าเป็น ?โชคดี? ของพนักงานคนนั้น เพราะเขาจะทำงานได้อย่างมีความสุขมากกว่าทำงานกับหัวหน้า ?อีโก้สูง? เย่อหยิ่ง ไม่ฟังใคร โอ้อวด ชอบสั่งการ เห็นแก่ตัว เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง  และที่สำคัญ เขาจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนในทีม โดยเฉพาะทีมที่มีคนอีโก้สูง ให้ไม่กล้าแสดงออกในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
 
ริชาร์ด เอ็นส์แมน (Richard Ensman) ได้ให้คำแนะนำว่า หัวหน้าควรทำตัวเป็นแบบอย่าง เพื่อสร้างอิทธิพลทางบวกให้พวกอีโก้สูงเห็น และยอมทำตาม โดยทำให้ทุกคนในทีมเห็นว่า เป็นหัวหน้าที่น่านับถือ น่าศรัทธา ไม่เอาอีโก้ของตนเองเป็นใหญ่นั้นเป็นอย่างไร ด้วยการทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพวกอีโก้สูงทั้งหลาย อาทิ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรับความผิดพลาดในส่วนของตนและยินดีแก้ไข ชื่นชมทุกคนที่ทำสิ่งที่ดี ไม่พูดโอ้อวดยกยอปอปั้นตนเอง ใช้คำว่า ?เรา? ?พวกเรา? แทนคำว่า ?ผม? เพื่อสร้างความรู้สึกของการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะช่วยให้ลูกน้องเห็นพฤติกรรมที่เหมาะสมและเลียนแบบตาม เป็นต้น 
 
แบบอย่าง ?ไม่เห็นแก่ตัว?
 
การจัดการอีโก้ในทีมต้องเริ่มต้นที่ผู้นำทีม ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างของคนที่ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง แต่เอาเป้าหมายของทีมเป็นศูนย์กลาง เจเรมี่ โรเบิร์ต (Jeremy Roberts) ผู้ประกอบการและผู้นำด้านการตลาดดิจิตอล ได้ให้คำแนะนำ วิธีการจัดการกับอีโก้สูงในที่ทำงาน ไว้ว่า ผู้นำต้อง ?ไม่เห็นแก่ตัว? การกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัวของผู้นำ จะช่วยลดอีโก้ของทีม และจะช่วยให้พลังของทีมฉายแสงขึ้นมาได้ เขาได้นำเสนอว่า ผู้นำทีมต้องยึดหลักการของ Business Wingman 
 
Wingman หมายถึง นักบินผู้ขับขี่เครื่องบินในตำแหน่งปีกข้างของจ่าฝูง ทำหน้าที่สนับสนุนและคุ้มกันเครื่องบินของหัวหน้าฝูง ในการรบทางอากาศ เมื่อนำมาใช้ในทางธุรกิจ Business Wingman ให้ความหมายถึง คนที่สนับสนุนผู้อื่น องค์กร และสังคมส่วนรวมอย่างไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่สวัสดิภาพและความสำเร็จของทีมมากกว่าของตนเอง
 
เจเรมี่ โรเบิร์ต ให้คำแนะนำว่าในการต่อสู้กับอีโก้ในที่ทำงาน ผู้นำทีมต้องไม่เห็นแก่ตัว ต้องรู้ว่าตนเองมีหน้าที่ทำให้ทีมเข้มแข็ง จึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ต้องไม่ให้ความกลัวซึ่งเป็นสาเหตุของอีโก้ เช่น กลัวพ่ายแพ้ กลัวล้มเหลว กลัวเสียหน้า กลัวไม่ได้รับการยอมรับ ฯลฯ เข้ามากระทบกับคุณธรรมในใจเราและทีมงาน ต้องมีความกล้าในการเผชิญหน้ากับความจริง และเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคนในทีม ดึงส่วนดีของทุกคนมาทำให้เกิดพลังของทีม และพยายามให้ทุกคนมองไปที่เป้าหมายและร่วมกันทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน
 
?แบบอย่างที่ดีสร้างแรงบันดาลใจ แบบอย่างที่ใช้ไม่ได้ อาจทำลายชีวิตคน?
 
ผู้นำทีมที่ขับเคลื่อนคนได้ดีนั้น ต้องมีชีวิตเป็นแบบอย่าง หากอิทธิพลชีวิตที่มาจากความจริงจัง จริงใจ และไร้อีโก้ของเราแรงพอ ย่อมทำให้พวกอีโก้สูงที่อยู่ใกล้เราเปลี่ยนแปลงตาม และยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประสานพลังทวีคูณ นำทีมสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน
 
 
ที่มา: งานวันนี้
ปีที่ 17 ฉบับที่ 721 วันที่ 31 มีนาคม - 7 เมษายน 2558
 
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
 
แหล่งที่มาของภาพ : http://www.ejobeasy.com/images/hr_tips/27HR3.jpg