เชิญอบรมหลักสูตรการพูดในที่สาธารณะ และเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

ศิลปะการนำเสนอและการสื่อสารด้วยการพูดเป็นสิ่งที่ส่ง เสริมบุคลิกภาพสำหรับ ผู้บริหารในทุกระดับ เป็นสิ่งสำคัญที่มักถูกใช้อยู่เสมอในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอต่อที่ชุมชน การพูดเพื่อจูงใจผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา แม้กระทั้งการพูดในโอกาสต่างๆ ในการเข้าสังคม การนำเสนอในแต่ละครั้งจะทำให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจหรือไม่ ? ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อม การฝึกฝน และการมีผู้แนะนำ (Coach) ซึ่งจะทำให้ผู้นำเสนอได้รับการพัฒนาทักษะของตนให้ดียิ่งขึ้น หากว่าผู้บริหารเป็นผู้ที่มีศิลปะในการพูดและการนำเสนออย่างมีชั้นเชิง ควบคู่กับมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมส่งเสริมให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่โดดเด่นยิ่งกว่าผู้อื่น ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเจริญก้าวหน้าในบทบาทหน้าที่การทำ งานและเสริมสร้างองค์กรให้เจริญรุ่งเรือง

หลักสูตร ?เทคนิคการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะ  Presentation Techniques & Public Speaking?  เป็นหลักสูตรพิเศษ ที่ทางศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษาไอเอฟดี ได้รับเกียรติการออกแบบพัฒนาหลักสูตรจากท่าน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ ที่ปรึกษา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ กับอีกทั้งบทบาท พิธีกรและนักพูดมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับจากผู้ฟังอย่างกว้างขวาง ในหลักสูตรนี้ได้มุ่งเน้นเฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลผู้มีความปรารถนาที่จะพัฒนา และเสริมสร้างบุคลิกภาพในแบบฉบับเพื่อการเป็นผู้นำ ผู้บริหารมืออาชีพที่มีความสามารถในการใช้คำพูดสื่อสารอย่างเฉียบขาด คมคาย ชัดเจนและการนำเสนอด้วยวิธีการที่น่านับถือเพื่อการนำทิศทาง บริหารงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าไปดูหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่นี่ หลักสูตร การพูดในที่สาธารณะและเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ