แนะนำหนังสือ ผ่าอนาคตประเทศไทย : ก้าวข้ามผ่านยุทธการการแบ่งสี

รวมบทวิเคราะห์ของ 14 กูรูชั้นนำ ทั้งภาคการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
   ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ ไม่ต่างกับ " แผนที่ " ที่จะนำทางคุณไปยังอนาคตได้อย่างปลอดภัย
เพราะได้บอกแนวทางที่จะนำไปปรับใช้ได้อย่างลงตัวเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันคุณให้พ้นจาก
 " คมเขี้ยวแห่งการเปลี่ยนแปลง " ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
 
ผลงานของคุณเปี่ยมศักดิ์  คุณากรประทีป หัวหน้าข่าวภูมิภาค นสพ. Traveller เรียบเรียง

admin