เสนวนาหัวข้อ ?การรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์?

เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2522 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสนวนาในหัวข้อ ldquo;การรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์rdquo; ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรสหรณ์ กลุ่มเกษตรกร ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี