ร่วมสนทนาเรื่องการทวงสิทธิของคนกรุงเทพฯและการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ในรายการทันกระแส ทางTTV2

ดร.เกรียงศักดิ์ ร่วมสนทนาเรื่องการทวงสิทธิของคนกรุงเทพฯและการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ในรายการทันกระแส ทางTTV2