กองทุนเวลา ฯ ประสานพันธมิตรช่วยน้องด้อยโอกาส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์กองทุนเวลา:
ศิริพร วุฒิกุล (ปุยนุ่น) 084-020-1202, บุญญาพร ไชยเดช (เก๋) 087 343 0397

กองทุนเวลาเพื่อสังคม โดยศ. ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเดชา และศูนย์เลเซอร์ณรงค์การแพทย์ โดย ศ.ดร. ณรงค์ นิ่มสกุล พร้อมด้วยพันธมิตรที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม ร่วมกันจัดโครงการ ldquo;แก้มใส ให้ยิ้มสวยrdquo; โครงการต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ โดยกรณีล่าสุดคือการผ่าตัดน้องคีตกร สุขมา อายุ 10 เดือน จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน

น้องคีตกรกับคุณแม่ก่อนผ่าตัด

น้องคีตกรหลังผ่าตัด

น้องคีตกรระหว่างผ่าตัด

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์เยี่ยมน้องหลังผ่าตัด

การแถลงข่าวหลังการผ่าตัด

คุณพล ตัณฑเสถียรเปิดร้านอาหารต้อนรับอาสาสมัคร