สัมภาษณ์รายการทีวีเปิดโลก

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ให้สัมภาษณ์เรื่องมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกับมหาวิทยาลัยไทย : มิติใหม่ของการศึกษา ในรายการทีวี เปิดโลก โดยมีคุณเทพสิทธิ์ ประวาหะนาวิน เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศทาง True Visions 28