หากไม่มีกีฬาโอลิมปิคมาเป็นตัวบีบบังคับ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

0