วิเคราะห์ 5 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการศึกษาไทย

CCK
id_content_group: 
24
pic_firstpage: 
0
text_firstpage_th: 
0
topic_en: 
0
text_firstpage_en: 
0
description_en: 
0
program: 
0
magazine: 
หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
radio: 
0
television: 
0
0
0
user_view: 
616
onair_text: 
0
event_text: 
2008-03-07