วันงดสูบบุหรี่โลก

อาสาสมัครกองทุนเวลาเพื่อสังคม ร่วมกับชาวชุมชนปิยวัชร เขตคลองเตย เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อสร้างความเข้าใจและการตระหนักถึงพิษร้ายของการสูบบุหรี่ให้กับประชาชนทั่วไป