แสดงความคิดเห็นผ่านรายการทีวี

แสดงความคิดเห็นผ่านรายการทีวี
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการทีวี คนในข่าว ออกอากาศทาง ASTV ในหัวข้อเรื่อง ประชาชน...เหยื่อประชานิยม