สำรวจเวลาเพื่อพัฒนาชีวิต

หากเราเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาใช้เวลาชีวิตให้คุ้มค่า ต้องการพัฒนาการใช้เวลา และเรียนรู้วิธีบริหารเวลาแบบ ldquo;ปฏิบัติrdquo; ได้จริง ผมขอแนะนำว่า วิธีที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากตัวเรา โดยไม่เพียง ldquo;อ่านrdquo; สิ่งที่ผู้เขียนแนะนำ แต่ต้อง ldquo;ทำตามrdquo; หรือฝึกภาคปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นไปด้วยพร้อม ๆ กัน หากเราทำเช่นนี้ไปตลอดทาง นอกจากจะมีความเข้าใจมากขึ้นแล้ว ยังเกิดความชำนาญและทำได้จริงอย่างต่อเนื่อง

ข้อแนะนำเริ่มต้นเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักบริหารเวลาชีวิต นั่นคือ การประเมินการใช้เวลาที่ผ่านมาของเราว่าเป็นอย่างไร

เริ่มต้น...
หาเวลาว่าง ๆ ช่วงใดช่วงหนึ่งสักครึ่งชั่วโมง เตรียมกระดาษ ปากกาให้พร้อม จากนั้นให้เราลองคิดทบทวนย้อนหลังไป 7 วันก่อน จำได้หรือไม่ว่า......เราทำอะไรบ้าง เวลาเท่าไหร่ ตั้งแต่ตื่นขึ้นมา จนกระทั่งเข้านอน ให้ลองจดออกมา โดยอาจจดเฉพาะเรื่องสำคัญ ๆ ที่ทำในวันนั้น และไม่ต้องใส่รายละเอียดกิจวัตรประจำวัน

ในเรื่องนี้ คงมีหลายคนอาจบ่นว่า ยากลำบาก หรือเลิกล้มความตั้งใจไปเสียก่อน เพราะไม่สามารถจำได้ว่าทำอะไรลงไปบ้าง

หากเรา จำไม่ได้ว่าทำอะไรมาบ้าง ..... คงไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะแต่ละคน ในแต่ละวันต่างมีภารกิจมากมายที่ต้องคิด ต้องทำ อีกทั้งต้องเตรียมพร้อมเพื่อวันต่อ ๆ ไป

ถ้าเป็นวันเมื่อวาน หรือเมื่อวานซืน คงยังพอจำอะไรได้มาก แต่ยิ่งวันถัดไป ย้อนหลังไปอีก คงจำอะไรไม่ค่อยได้มากนัก อาจจำได้แต่กิจวัตรประจำวันที่ทำซ้ำ ๆ เดิมทุก ๆ วัน เช่น เวลาตื่น เวลาออกจากบ้าน เวลาทำงาน หรืออาจจำนัดหมายสำคัญ ๆ ได้ แต่ยากที่จะจำรายละเอียดของการใช้เวลาในแต่ละวันได้

ในกรณีของผม ผมสามารถใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีที่จะบอกคุณว่า 7 วันที่ผ่านมา ผมทำอะไรบ้างในเวลาเท่าไร .....เรื่องนี้ไม่ยากเลยสำหรับผม เพราะเหตุใดหรือครับ?

เหตุผลง่าย ๆ คือ ผมวางแผนการใช้เวลาล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องมานาน ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ๆ จนกลายเป็นนิสัย ผมจะใช้เวลาอย่างมีเป้าหมาย และวางแผนเวลาอย่างละเอียด ที่สำคัญจะใช้เวลาตามแผนที่วางไว้ ดังนั้นจึงรู้ล่วงหน้าว่าเวลาใดต้องทำอะไร โดยจะจดบันทึกไว้ในตารางเวลา สามารถย้อนกลับไปดูย้อนหลังได้เป็นปี ซึ่งปัจจุบันบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น เพียงเปิดดูย่อมสามารถเห็นตารางเวลาย้อนหลังที่ได้วางไว้อย่างละเอียด รู้ว่าวันก่อน ๆ ที่ผ่านมา ผมทำอะไรบ้าง เวลาเท่าใด เช่น ได้นัดพบใครชื่ออะไร เวลาเท่าไร ได้เขียนบทความเรื่องอะไร ได้ประชุมทีมงานในหัวข้ออะไร ....ฯลฯ
สิ่งที่ต้องการชี้ให้เห็น ไม่ใช่เรื่องการเก็บข้อมูลย้อนหลังของผม แต่ต้องการชี้ให้เห็นว่า ผมได้วางแผนเวลาไว้ล่วงหน้า และยังคงมีหลักฐานอยู่เท่านั้นเอง

รายละเอียดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับคนที่วางแผนล่วงหน้า และตั้งใจบริหารเวลาให้เป็นไปตามนั้น

ข้อแนะนำในวันนี้ ให้ผู้อ่านลองกลับไปคิดเล่น ๆ ดูว่าเราเคยคิดถึงเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด เริ่มตั้งแต่คิดว่า 7 วันนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป เราตั้งใจจะทำอะไรบ้าง และจากนั้นให้ลองคิดถึงช่วงเวลาที่ไกลออกไปเรื่อย ๆ ... เดือนหน้าเราจะใช้เวลาทำอะไรบ้าง? ปีหน้าเราจะใช้เวลาทำอะไรบ้าง? 3 ปีข้างหน้า เราจะใช้เวลาทำอะไร 5 ปีหน้าเราจะใช้เวลาทำอะไรบ้าง?และลองคิดดูส่า 10 ปีหน้าเราจะใช้เวลาทำอะไรบ้าง?

การย้อนคิดว่า เราใช้เวลาที่หมดไปอย่างไร และเราจะใช้เวลาอนาคตอย่างไร จะช่วยทำให้เราเริ่มมองเห็นตัวเองชัดขึ้นว่า เราน่าจะพัฒนาการใช้เวลาของเราให้ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร

admin
เผยแพร่: 
งานวันนี้
เมื่อ: 
2008-01-15