ปฏิทินข่าว ?โครงการเด็กวาดภาพ?

มูลนิธิ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ ร่วมกับ โครงการกองทุนเวลาเพื่อสังคมได้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพในชื่อ ldquo;โครงการเด็กวาดภาพrdquo; ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2551ตามเขตพื้นที่ต่าง ๆทั่วกรุงเทพมหานครในระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้นโดยประกาศผลการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญน้อง ๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมประกวดวาดภาพสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณรำไพพรรณโทร. 02 381 4220 , 084 803 8469หรือทาง www.timebanksociety.comไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ