สำคัญที่ความพร้อม

ไม่ว่าคุณจะได้รับเชิญให้กล่าวเพียงคำอวยพรสั้น ๆ กล่าวแนะนำบุคคลสำคัญเพียงไม่กี่ประโยค กล่าวเปิดงาน หรือกล่าวปาฐกถาใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าคุณจะได้เวลาในการพูดมากหรือน้อยเพียงใด สิ่งหนึ่งที่ต้องทำเหมือนกัน นั่นคือ คุณต้องเตรียมพร้อมอย่างดีก่อนพูดเสมอ

นี่คือ ข้อควรจำประการสำคัญก่อนการพูดที่มีวาระเฉพาะเจาะจง หากเราต้องการให้ภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจของเราอยู่ในความนึกคิดของผู้ฟัง และต้องการทำให้เป้าหมายในการสื่อสารประสบความสำเร็จ

การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะสำหรับบุคคลที่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาอยู่ในบทบาที่ต้องพูดต่อหน้าผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในบทบาทผู้นำ จำเป็นต้องฝึกฝนทักษะการพูด และต้องเตรียมความพร้อม หากต้องการให้การพูดในครั้งนั้นไม่ส่งผลเสียแก่เราโดยไม่ได้ตั้งใจ

จำไว้ว่า คนฟังจะดูเรา เราต้องตระหนักว่า คนฟังมิได้ฟังแต่สิ่งที่เราพูดเท่านั้น แต่สายตาของเขาจะจับจ้องมองเราอยู่ด้วย เขาจะซึมซับทุกสิ่งที่เราแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะ ท่าทาง สายตา อารมณ์ความรู้สึกของเราที่เขาสัมผัสได้

จำไว้ว่า คนฟังจะคาดหวัง ขณะที่ผู้ฟังจับจ้องมองเรา เขาจะตั้งความหวังกับสิ่งที่เราจะกล่าวเฝ้ามองดูว่าเราจะกล่าวอะไร จะน่าประทับใจ จะได้รับแรงบันดาลใจ จะสนุกสนาน และจะน่าสนใจมากน้อยเพียงใด

ดังนั้น สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการพูดต่อหน้าสาธารณะ ไม่ว่าจะต่อหน้าคนจำนวนเท่าใดก็ตาม สิ่งที่เราต้องตั้งเป้าหมายไว้ในใจ นั่นคือ ภาพลักษณ์ของเราในสายตาผู้ฟัง บุคลิกท่าทาง น้ำเสียง สีหน้า รอยยิ้ม ต้องสร้างความประทับใจให้ผู้ฟัง พร้อม ๆ กับ สิ่งที่เราพูดออกไป ต้องจับใจผู้ฟัง สำเร็จผลตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

ก่อนการพูด เราจึงจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายและเตรียมความพร้อมในการพูดล่วงหน้าเป็นอย่างดีเสมอ ต้องไม่คิดว่า เป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องที่ทำบ่อยแล้ว เพราะหากเราหลุดคำพูดที่ไม่เหมาะสมบางคำออกไป แสดงท่าทางบางอย่างที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้ล้มเหลวตลอดไป เพราะผู้ฟังได้ติดตรึงภาพลักษณ์อันไม่น่าประทับใจของเราไว้ เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อ ๆ กันไป นั่นหมายถึงการทำลายอนาคตของเราได้ทีเดียว

ในทางตรงกันข้าม การเตรียมพร้อมช่วยให้เกิดความมั่นใจในการสื่อสาร ช่วยให้เราคิดล่วงหน้าในแง่มุมต่าง ๆ ได้ครบถ้วน เช่น เป้าหมายที่เราต้องการสื่อสาร กลุ่มผู้ฟัง น้ำเสียง ท่าทาง การแต่งกาย รวมทั้งสามารถมีเวลาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น มีเวลาค้นคว้าวาทะของบุคคลสำคัญ ตัวอย่างเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ข้อคิดและเรื่องขำขันที่สร้างบรรยากาศได้ดี

การเตรียมพร้อมล่วงหน้าจะช่วยให้เราได้ ฝึกซ้อม ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และที่สำคัญ ช่วยให้เราเกิดความมั่นใจ เมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดจะไม่เกิดอาการประหม่า ตื่นเต้น แต่ยังคงสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นระบบ เป็นไปด้วยความราบรื่น และบรรลุผลตามที่ต้องการ
admin
เผยแพร่: 
งานวันนี้
เมื่อ: 
2007-07-10