เรียนรู้ : วิถีสู่ความสำเร็จ

เรียนรู้วิถีสู่ความสำเร็จ
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นลักษณะนิสัยที่พึงปลูกฝังเพราะนี่คืออีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่สนับสนุนให้ทุกชีวิก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างภาคภูมิ
ประเภท หนังสือ
ขนาด: --/ -- หน้า / ISBN: --
0
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
0