การคิดเชิงเปรียบเทียบ

การคิดเชิงเปรียบเทียบ
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
การคิดเชิงเปรียบเทียบหนึ่งในหนังสือชุดผู้ชนะ10คิดแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางความคิด10มิติเพื่อให้สามารถ"คิดเป็น"มองทะลุทุกสถานการณ์ชนะทุกอุปสรรคปัญหาในชีวิตได้
การคิดเชิงเปรียบเทียบฝึกการเป็นคนที่มีเหตุมีผลไม่ด่วนสรุปตัดสินตามอารมณ์ความรู้สึกหรือพิจารณาอย่างผิวเผินแต่เรียนรู้ที่จะทราบว่าเรื่องใดควรนำมาเปรียบเทียบเมื่อใดและเปรียบเทียบอย่างไรช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้ศักยภาพของสมองในการเชื่อมโยงมโนทัศน์เพื่อใช้ในการอธิบายและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ประเภท หนังสือ
ขนาด: พิเศษ/ -- หน้า / ISBN: 974-489-445-8
admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
0