การคิดเชิงบูรณาการ

การคิดเชิงบูรณาการ
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
เชื่อมโยงแนวคิดหรือองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าหาแกนหลักได้อย่างเหมาะสมช่วยให้มองครบทุกมุมมองพัฒนาความคิดเชิงบูรณาการทั้งทัศนคตินิสัยและการปฏิบัติ
ประเภท หนังสือ
ขนาด: พิเศษ/ -- หน้า / ISBN: 974-489-446-6
0
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
0