เลี้ยงแสดงความยินดี

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และรศ. ดร.ปาริชาติ   สถาปิตานนท์  ร่วมพูดคุยเสนอความคิดเห็นในรายการมองรัฐสภา หัวข้อ วิกฤตไอทีวี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แสดงความคิดเห็น เรื่องค่าเงินบาทและแนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2550 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไททีวี (2ม.ค.2550)

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แสดงความคิดเห็น เรื่องการกลับมาของหวยบนดิน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์  ASTV ช่อง News 1  เมื่อวันที่ 15 ก.พ.50

ดร.เกรียงศักดิ์ ให้สัมภาษณ์รายการทีวี "นี่คือความจริง" เรื่อง คอรัปชั่นเชิงนโยบาย แก้ไขได้อย่างไร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิ  ช่อง ASTV 5  วันที่ 11 มี.ค.2550  เวลา 17.30 - 18.30 น.