ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
หากเรามีเพื่อนร่วมงานรับมือยากแบบนี้
-เพื่อนทำงานสุกเอาเผากิน
-เพื่อนช่างจ้อ
-เพื่อนเห็นแก่ตัว
-เพื่อนไม่ชอบสื่อสาร
-เพื่อนชอบสร้างภาพ
-เพื่อนชอบยืมเงิน
-เพื่อนไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์กร

19-26 เมษายน 2550

ในช่วงวันที่ 8-16 พฤษภาคม 2550 เป็นช่วงการเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนหลายคนคงได้เตรียมตัวสำหรับการเรียนรู้ในห้องเรียน เช่นเดียวกับพ่อแม่ผู้ปกครองคงเตรียมพร้อมในเรื่องค่าเสื้อผ้า ค่าเทอม และค่าเดินทาง

5 มิถุนายน 2550
เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก
29 พฤษภาคม 2550
7 พฤษภาคม 2550
เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก
6 มิถุนายน 2550
เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รองประธานคณะทำงานเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ ระบุสังคมไม่มั่นใจต่อกระบวนการสอบสวนคดีวางระเบิด หากสังคมเชื่อว่าจัดฉาก ยิ่งกระทบเศรษฐกิจรุนแรง วอนนายกฯ เลิกชี้นำ และควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดกองทัพเข้าร่วมสอบสวน