เลี้ยงแสดงความยินดี

นักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และ MIT จัดเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ที่ได้รับเชิญให้เป็น Senior Fellow (นักวิชาการอาวุโส) ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

     

 


ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ไปร่วมงาน 40 YEARS OF INSPIRATION ของ The Institute of Politics มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Dr. Thomas C Schelling ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2005

   


ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และรศ. ดร.ปาริชาติ   สถาปิตานนท์  ร่วมพูดคุยเสนอความคิดเห็นในรายการมองรัฐสภา หัวข้อ วิกฤตไอทีวี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แสดงความคิดเห็น เรื่องค่าเงินบาทและแนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2550 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไททีวี (2ม.ค.2550)

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แสดงความคิดเห็น เรื่องการกลับมาของหวยบนดิน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์  ASTV ช่อง News 1  เมื่อวันที่ 15 ก.พ.50

ดร.เกรียงศักดิ์ ให้สัมภาษณ์รายการทีวี "นี่คือความจริง" เรื่อง คอรัปชั่นเชิงนโยบาย แก้ไขได้อย่างไร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิ  ช่อง ASTV 5  วันที่ 11 มี.ค.2550  เวลา 17.30 - 18.30 น.