เลี้ยงแสดงความยินดี

นักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และ MIT จัดเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ที่ได้รับเชิญให้เป็น Senior Fellow (นักวิชาการอาวุโส) ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

     

 


ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ไปร่วมงาน 40 YEARS OF INSPIRATION ของ The Institute of Politics มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Dr. Thomas C Schelling ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2005

   


ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และรศ. ดร.ปาริชาติ   สถาปิตานนท์  ร่วมพูดคุยเสนอความคิดเห็นในรายการมองรัฐสภา หัวข้อ วิกฤตไอทีวี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แสดงความคิดเห็น เรื่องค่าเงินบาทและแนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2550 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไททีวี (2ม.ค.2550)