คลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
ก้าวกระโดดจากสังคมข้อมูลข่าวสารสู่สังคมของคนใช้สมองหนังสือเล่นนี้ได้นำเสนอแนวความคิดการสร้างปราชญสังคมหรือสังคมแห่งผู้มีปัญญาสังคมโลกกำลังเคลื่อนสู่สังคมแห่งความรู้ในคลื่นลูกที่สี่จนพาไปสู่สังคมแห่งปัญญาของคลื่นลูกที่ห้าในศตวรรษที่21ที่จะมาถึงนี้สังคมใดสามารถพาตนสู่การเป็นปราชญสังคมได้สำเร็จสังคมนั้นจะอยู่ต้นแถวของโลกในศตวรรษหน้า
ประเภท หนังสือ
ขนาด: --/ 223 หน้า / ISBN: 974-489-471-7
0
Catagories: 
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
0